Vi skylder de plejehjemsansatte stor tak

Arbejdsglæden på arbejdspladsen er altafgørende for trivslen på arbejdspladsen. En lille påskønnelse er meget vigtig.

Men hvorfra skal tilfredsheden komme. Den skal komme fra alle med kontakt til plejehjemmet, og det smitter af hele vejen op i systemet, lige fra pårørende, beboere, medarbejdere, ledere, forstandere, chefer og ikke mindst fra direktøren.

Der skal så lidt til for at skabe glæde, men modsat kun et enkelt fejltrin skaber utryghed og modtryk.

Vi skylder vore medarbejdere på vore plejehjem en stor tak for den daglige indsats de yder, lige fra hyppige opsyn med sengeliggende borgere til toiletbesøg og tandbørstning og meget mere.

Oplæring i de enkelte opgaver er vigtigt. Der er brug for en uafhængig faglært medarbejder, der kan koncentrere sig om kvalitetssikring og kompetenceudvikling på ethvert plejehjem. Opad i arbejdspladsen er det plejehjemsforstanderen, der har ansvar for kulturen eller trivslen på det enkelte plejehjem. – ”Som chefen er, så følge hendes/hans svende”.

Forstanderen har ansvar for kontrollen, så de nødvendige kommunale tilsyn kun spiller en overordnet rolle. Anmeldte tilsyn har sjældent den tilsigtede effekt. Uanmeldte tilsyn virker måske efter hensigten, men det går som en løbeild, nu er der tilsyn, – og så er det forstanderen og den uafhængige kvalitetssikringsmedarbejder, der er til eksamen.

Det er helt forståeligt, at den negative omtale, der foregår lige nu i pressen, får negative konsekvenser for hele erhvervet, der rummer både dygtige sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt ikke mindst faglærte SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere.

Plejehjemsbeboere i dag har væsentligt flere skavanker og større plejebehov end for bare få år siden, og medicinalindustrien gør alt, hvad den kan for at holde os i live.

Problemet er ikke, at vi skal dø. Problemet er, at vi helst skal leve, indtil vi dør.

Med inspiration fra Esther Kathrine Andersen, også medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune

Hvem skal bestemme over mig

Hvis jeg bliver dement eller på anden måde bliver handlingslammet, ønsker jeg, at mine to nærmeste til enhver tid skal kunne sikre, at mine personlige og økonomiske forhold bliver gennemført efter deres ønske. Hvis min retssikkerhed bliver truet, skal de til enhver tid kunne handle for mig vedr. mine personlige forhold overfor offentlige myndigheder. De skal kunne påklage afgørelser og kunne bede om aktindsigt i alle oplysninger vedr. min person og mine helbredsforhold.

Således vil min ”Fremtidsfuldmagt” blive sat i kraft forhåbentligt i tide. – Men det er en 2-3 år gammel mulighed. – En mulighed som mange ældre i dag ikke har kunnet gennemføre. – Det er også nyt, at pårørende har fået mere magt gennem den lovfæstede ”Værdighedspolitik”, som alle kommuner i Danmark har nedfældet på meget forskellig vis.

Nu vil man i Aarhus genindføre en slags klageråd eller nævn igen. Klagerådene blev nedlagt for netop 10 år siden, og for 5 år siden blev ”De sociale forbrugerråd” nedlagt. Lokalcentrenes brugerråd har også fået mindre og mindre magt. – Jo, for nu skal der ske en inddragelse af alle kommunens borgere. – Alle kommunens borgere er også pårørende på én eller anden måde, så det er en fin tanke, hvis bare man vil lytte og handle efter de pårørende, når det brænder på.

Retten er sat vedr. Kongsgården

Jeg har altid lært, at når “Retten er sat” skal man ikke blande sig. – Man kan godt have en mening, men det er ens egen, også når retten har talt. Landsretten afsiger sin dom den 30. juni 2020. – Men stopper sagen der?

Jeg forstår godt byrådsmedlemmer, der vakler imellem ja eller nej til at se de skjulte optagelser. – For mit vedkommende kan jeg godt vente. – Der er mening med alting, og jeg forstår fremfor alt de pårørendes trang til at forbedre forholdene for deres kære ældre borgere.

Det er befriende at direktionen i Sundhed og Omsorg nu også for et par dage siden viste deres samarbejdsvilje overfor medarbejderne på Kongsgården. Det havde de vist ventet længe på. Jeg forstår også, hvis de føler, at de har befundet sig “som en hund i et spil kegler”. – Inden det juridiske slagsmål stopper, kan de forhåbentlig rejse sig på følgende måde: “Se hvordan det var for nogle, nu er det heldigvis godt for alle”.

Alt imens fosser pengene ud af Aarhus Kommune til jura og undersøgelser, der lige så godt eller endda bedre kunne være anvendt på plejehjem og i hjemmeplejen. – Men det må vi så håbe på, at de bliver i fremtiden.

Det er utroligt, at et byråd kan blive enige om een ting, og at en advokat for magistratsafdeling har magt til at undsige byrådet med, at bordet fanger, og så tilmed i samme sag advokere for dem begge. – Men det er jo ikke i Landsretten, at den kamp står. – Byrådet må føle sig taget rigtig godt ved næsen over, at det skal kæmpe en indbyrdes kamp mod dets egen magistratsafdeling med samme advokatfirma som mægler for borgernes penge. – Ligeledes er det vel også svært som Rådmand at kæmpe for sit partis holdning i kollision med Sundhed og Omsorgs holdning, men her er man heldigvis med sund fornuft advokat for sig selv.

Dannebrog er smukt både i medvind og i modvind

I dag gik Dannebrog til tops for at fejre fællesskabet. Det giver mange gode og positive oplevelser, og Danmark er ved at vågne op igen, selv om vi fortsat skal holde afstand uden kys og kram og huske at nyse og hoste i ærmet.

Det har været svært at holde isolationen, men det er indtil nu lykkedes hos os. – Vi har været heldige og befundet os i medvind, men det har været svært for mange, der enten har kæmpet hjemme eller på et af vore hospitaler. De har virkelig været i modvind, og det er svært at forstå, at nogle ikke har kunnet overleve Covid 19 pandemien. Det er fantastisk, at vort sundhedspersonale har gjort den store indsats både i civilsamfundet og på vore institutioner og hospitaler.

Det er også svært at forstå, at når nogle befinder sig i medvind, er der andre, der kæmper i strid modvind. Både store og små virksomheder og veldrevne selvstændige erhvervsdrivende ved ikke hvilket ben, de skal stå eller falde på. – Mange har lært at arbejde hjemmefra, men det fordrer i stor udstrækning at man kan betjene en computer, der er koblet op på virksomheden eller institutionen, man er er tilknyttet.

Ikke mindst de store hjælpepakker, der sættes i søen, skal både finansieres og tilbagebetales. Det tager lang tid før samfundet finder sig selv igen. De mange kommunale eller statslige renoveringer og nybygninger holder gang i nogle erhverv, og godt for det, og så betales det endda af opsparede midler.

Jeg er glad for at plejehjem og hjemmepleje har klaret sig så godt, som det ser ud til. – Men også her er der et efterslæb af uanede dimensioner, hvis man vil leve op til de nødvendige opstramninger indenfor værdighed, omsorg og pleje.

Hjemmehjælp og støvsugning

Hvis man gerne vil klare sig selv længst muligt i eget hjem, bør det være både værdigt og muligt at få hjælp til støvsugning. I Aarhus Kommunes kvalitetsstandarder “Et bedre Liv” fremgår det, at du kan få hjælp til at tackle livet, når det bliver sværere.

Således burde det også være muligt at få hjælp til støvsugning, når ryggens smerter og svimmelhed tager overhånd. Risikoen for fald med hoftebrud, armbrud eller benbrud til følge burde klart overtrumfe den lille hjælp, der ønskes, når kræfterne begynder at svinde.

En borgerkonsulent kommer og visiterer nødvendigheden af denne hjælp. Hvis man i forvejen har flere sygdomme og er tilknyttet hjemmeplejen, burde systemet kende til problematikken. Men nej, der skal mere end et besøg til, fordi man skal testes, hvordan man støvsuger. Det skal vurderes, om borgeren taler sandt. Borgerkonsulenten aftaler at komme for at vurdere, om borgeren vitterlig ikke kan magte opgaven mere.

Man skal ikke komme og lære en 84-årig, hvordan man støvsuger, det ved man udmærket godt gennem et langt livsforløb. Man beder om hjælp for at få hjælp. Borgeren bliver vred og tænker: “Hvordan er det dog, jeg bliver behandlet!” Men borgeren tager imod et besøg igen, selvfølgelig igen med en nær pårørende som bisidder. I et sådan tilfælde er en arbejdsinstruktion overflødig og spild af tid, og en anbefaling af anskaffelse af en robotstøvsuger passer ikke ind i alle hjem.

Her må borgeren vel også komme med på råd, hvis selvbestemmelse og borgerinddragelse skal komme i højsædet. Man kunne selvfølgelig også spare borgerkonsulentens kræfter ved at rette sig efter en anbefaling fra egen læge. Det skulle helst ikke ende med, at borgeren siger: “Hvis det skal være på den måde, kan det også være lige meget”. Så vil Aarhus Kommune igen miste image og værdighed.

Genåbning for kontrollerede besøg på plejehjem

Ældrerådet i Aarhus Kommune er tilfreds med genåbning for kontrollerede besøg på plejehjem.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har besluttet, at det nu skal være muligt for beboere på kommunens plejehjem at modtage besøg fra nærtstående pårørende.

Det skal ske styret og kontrolleret. – udendørs, med afstand, håndsprit, Genåbnet for kontrollerede besøg på plejehjem i begrænset varighed og overholdelse af alle øvrige forsigtigheds-foranstaltninger, således at risikoen for, at COVID-19 rammer beboerne og kommer ind på plejehjemmet, elimineres. Så godt som det nu er muligt.

Ældreråd i Aarhus Kommune bifalder denne beslutning. Isolation fra ens nære og ensomhed er ikke godt hverken fysisk eller psykisk. Det er det ikke for nogen, men slet ikke for ældre på plejehjem. Og det er glædeligt, at situationen nu synes at kunne tåle en lempelse på dette område.

Vi har hidtil næsten været forskånet for COVID-19 på vores plejehjem i Aarhus Kommune, og det er selvfølgelig et dilemma at stå i valget mellem COVID-19 og ensomhed.

Dette dilemma skal så gøres mindre gennem de forskellige betingelser og foranstaltninger, der er forbundet med besøg hos ens nærtstående på plejehjem, og besøgende har selvfølgelig en skarp forpligtelse til at overholde de udstukne retningslinjer, således at personalet ikke skal have en opgave med at agere politi og vagthund. Der er ikke noget med i smug at give et knus eller holde ens bedstemor, far eller ægtefælle lidt i hånd.

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er her fuldstændig på linje med en udmelding fra Danske Ældreråd, der er paraplyorganisationen for de kommunale ældreråd. Danske Ældreråd har foretaget en rundspørge til de kommunale ældreråd, for at høre, hvilken holdning ældrerådene har til en “åbning” af plejehjem for besøg og andre aktiviteter. 68 af landets 98 ældreråd har besvaret henvendelsen, og af disse giver 41 udtryk for, at de kan bifalde en åbning af plejehjem for besøg – under iagttagelse af diverse sikkerhedsforanstaltninger. Dette budskab har Danske Ældreråd viderebragt til Sundhedsstyrelsen.

Ældrerådet i Aarhus Kommune opfordrer alle, der besøger en hjemmeboende ældre eller en plejehjemsbeboer til at udvise stor forsigtighed. Ikke kun i forbindelse med besøget, men også i ens almindelige daglige liv, så man ikke her påfører sig smitte.

Vi flager og synger for livet og for Danmark

På en  Påskedag er det værd, at vi flager og synger for “Livet” og for “Danmark”.

Der er mange ting at se lyst på sådan en solskinsdag. Påskeevangeliet slutter med: “Påskeevangeliet giver os et lyst håb til livet”. Det er værd at flage for i denne mørke Corona-tid.

Jeg flager også for den indsats, min niece har udført Aarhus Syd. Hun er nu som hjemmeplejer ramt at Corona-virussen. – Jeg flager også for, at min svigerinde har det godt på Plejehjemmet Engsøgård i Brabrand, hvor personalet gør en enestående indsats blandt andet med Påskefrokost og anden hjemlighed på behørig afstand. – Jeg flager også for min anden nieces svigermor, der bor i Skejby på DCA Demens Centrum Aarhus, 4. afd., får nye og nødvendige bevillinger i hverdagen.

Jeg flager også for, at min kone og jeg er raske og friske, også på behørig afstand. – I vores tosomhed har vi allerede holdt to påskefrokoster.

Mange borgere i Danmark holder i fællessang afstand til hinanden. Mange sangere og spillemænd holder humøret oppe med fællessang på een eller anden måde. På hjemmesiden for Ældrerådet i Aarhus Kommune ligger der 24 sange på nettet. – Så syng med Ældrerådet. Du kan let synge med på dem ved at følge dette link: http://www.aeldreraadaarhus.dk/aktiviteter/sangbogen/ Der er også tekst til i alt 48 sange. Det er ikke sange fra salmebogen. Det er ældre sange, der vækker minderne frem hos os.

Sidste søndag flagede vi for fællesskabet. Dels det fællesskab et enigt Byråd kunne sætte i gang, men også for det fællesskab en enig Regering og Folketing kunne mobilisere, så de fleste danskere forstod budskabet om at vaske hænder og holde afstand. – Det er dyrt, men forstå også myndighedernes budskab.

Dagligdagen i en Corona tid.

Mange tak til Stadsdirektøren i Aarhus Kommune, Niels Højberg, for en grundig information fra de indre linjer af kommunen. – Der blev i den sammenhæng afslutningsvist efterlyst, hvordan man håndterer de fastlagte begrænsninger i den ændrede hverdag.

I min hverdag mangler jeg de forskelligartede Ældrerådsrelaterede møder mest. Mange foreningers generalforsamlinger er også udskudt på ubestemt tid. Min kone og jeg er begge raske og midt 70-erne. Vi får dagen til at gå med fællesinteresser eller forskellige personlige interesser. Jeg får mange mails, der mest er nyheder eller informationer. Nogle skal blot noteres eller registreres, og andre skal der følges op på. Fra mit tidligere arbejde som gartneriejer var jeg vant til kvalitetsstyring og organisationsarbejde med et stort netværk. Således skal der fortsat laves dagsordener med bilag selv om møderne i dag er aflyst. – Så er det nemmest at komme tilbage til hverdagen igen.

Vi handler ind et par gange om ugen og har ikke været udsat for mangelvarer. Vi går turer på 1 times tid i Gellerupskoven eller ved Egå Engsø. Jeg kan ikke undvære at få “jord under neglene”, så haven får en tur med udtynding og nedklipning af roser, når det ikke er frostvejr. Godt at genbrugsstationerne er genåbnet. – Fjernsynet spiller også en stor rolle i vores hverdag, og nu er der også tid til at downloade opps, som vi indtil nu ikke har savnet. Det er også rart at http://www.dknyt.dk og http://www.kommunen.dk er åbne for alle i kriseperioden. – Men Corona nyheder virker ikke inspirerende.

Der bliver også tid til at fundere over livet, og de udfordringer man, som Aarhus Kommunes rådgiver indenfor 60+ borgerne og i det hele taget ældreområdet, får. Nyhedsflowet fejler ikke noget i den retning, – men vi skal ikke bare sige “ja og amen” til det, der udkommer. Det er godt, hvis vi kan komme med nye forslag med tilhørende løsningsmodeller. Jeg havde meldt mig til et nyt projekt, hvor MSO’s ledere og Ældrerådet skulle “gå på rov i behov” hos medarbejderne på gulvet. Et spændende projekt hvor jeg havde meldt mig til at følge “De forebyggende hjemmebesøg”, men det blev også udsat indtil videre. Herligt var det at følge et virtuelt møde fra DokkX vedr. velfærdsteknologi og de tilhørende apps især for borgere med demens eller begyndende demens. Det var spændende at sidde på sin kontorstol i hjemmet og følge disse indlæg med mulighed for skriftlige spørgsmål.

Min morgen starter ofte med at fundere over, om generalerne i MSO virkelig har forstået berettigelsen af min og mine kollegers tilstedeværelse i Ældrerådet. – I min opvækst har vi altid kunnet kalde “en spade for en spade”, når vi har kulegravet et problem, eller “en rive for en rive”, når vi har glattet ud. – Det er svært i en by som Aarhus, der påståes at skulle være en by for alle. Der skal tales med fløjlshandsker på, hvis guldkornene skal opfattes. – Nå men når jeg har afsluttet mine tankekasteller, står jeg op og starter dagen med ½ til 1 hel times gymnastik og fysioøvelser efter “Gladprogrammet”, som jeg har fået udleveret af mit Fysiocenter Danmark, der også pt. er lukket på grund af Corona pandemien.

Danske Ældreråd bakker op om stop for besøg på plejehjem.

Danske Ældreråd bakker op om myndighedernes beslutning om at indføre stop for besøg på plejehjem.

– Vi forstår nødvendigheden af de hårde tiltag, der er taget for at stoppe smittespredning af corona-virus og bakker derfor op om, at der nu er indført et forbud mod besøgendes adgang til landets plejehjem, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

– Forbuddet er nødvendigt, men har desværre nogle menneskelige konsekvenser for den ældre borger i form af savn og ensomhed. Vi kan kun opfordre til, at pårørende, besøgsvenner og andre, holder kontakten med de ældre via telefonen eller via videokald, fortsætter Mogens Rasmussen.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Nære pårørende vil stadig kunne besøge en døende plejehjemsbeboer eller en kritisk syg patient på sygehuset – men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

– Selvom vi står i en meget alvorlig situation, er det glædeligt, at mange borgere viser samfundssind. Blandt andet har tusindvis af pensionerede læger, sygeplejersker, sosu’er meldt sig til at indtræde i regionernes corona-beredskaber. Også mange kommuner opretter tilsvarende jobbanker for at forberede sig på en fremtidig mulig situation med flere borgere, der har behov for pleje samtidig med, at flere medarbejdere er sygemeldte. Det er prisværdigt, at regioner og kommuner på denne måde viser snarrådighed og borgere viser samfundssind, slutter Mogens Rasmussen.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelserne kan læses her:
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/media/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx

Om Danske Ældreråd
Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede, folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager deres interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere. 

Hertil arbejder Danske Ældreråd for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv. Læs mere på https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/

Carl Aksel Kragh Sørensen / medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Hurtig opfølgning efter udskrivning af ældre patienter

BORGERPANEL OG FORSKERE HAR SPARRET GENNEM 2 ÅR I forskningsprojektet “Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre medicinske patienter” har vi fulgt ældre, som har været patienter i indsatser om “hurtig opfølgning efter udskrivelse”. – Defactum i Region Midtjylland stod for projektet.Jeg deltog i borgerpanelet.

Projektleder Lucette Meillier og programleder Berit Kjærside har involveret borgerpanelet i drøftelse af forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Endelig har vi præsenteret borgerpanelet for analyser, og den efterfølgende diskussion har hjulpet os til at blive skarpe på, hvor de mest interessante resultater lå.

Formidlingen af borgerpanelets viden skulle ikke foregå med Lucette Meillier og Bereit Kjærside  som mellempersoner. Derfor producerede vi en video, hvor deltagerne drøftede resultater og mulige anbefalinger. Videoen blev vist til sundhedsprofessionelle i forbindelse med indsatsernes afsluttende læringsfællesskab.

I sidste uge afholdt vi det sidste borgerpanel møde, hvor projektledere fra indsatserne i Aarhus-, Horsens- og Vestklyngen deltog. Sammen diskuterede de, hvordan resultater fra undersøgelsen kunne omsættes: 1. Er der områder som bør få mere opmærksomhed? 2. Er der områder som KAN omsættes i praksis?

Det har været udbytterigt for alle involverede at inddrage et fast borgerpanel i forskningsprocessen fra A til Z. På billedet kan du se 5 deltagere fra  projektgruppen og 4 deltagere fra borgerpanelet.