Resultat af Ældrerådsvalget 2013

Så er der valgt et nyt Ældreråd i Aarhus Kommune. 

Valget til Ældrerådet i Aarhus Kommune er nu afsluttet. Valghandlingen sluttede den 31. oktober 2013. Der kunne stemmes på 25 kandidater. Der er 15 pladser i Ældrerådet.

Stemmefordelingen blev således:

# Navn I alt

1

Kate Runge

6.200

2

Jan Redzewicz

1.242

3

Marie Andreasson

1.158

4

Bente Kjeldsen

937

5

Bjarne Friis Sørensen

922

6

Kirsten Hedegaard

877

7

Flemming Westergaard

839

8

Arne Pedersen

838

9

Mogens Jensen

785

10

Kirsten Due Mønster

775

11

Lone Susanne Svinth

728

12

Carl Aksel Kragh Sørensen

724

13

Birthe Skov Ryberg

610

14

Knud Erik Dalgaard

575

15

Poul Laursen Ellekrog

543

16

Eigil Ege Petersen

528

17

Esther K. Andersen

483

18

Erik Vigsø

472

19

Bo Nordby

452

20

Karen Margrethe Fevre

446

21

Inge Lise Johansen

396

22

Bjarne Pedersen

340

23

Ruben Hejlskov Sørensen

239

24

Carsten Petersen

199

25

Steen C. Saabye

153

 

Fakta boks  
Afgivne elektroniske stemmer

5.250

Afgivne brevstemmer

16.211

I alt afgivne stemmer

21.566

Af disse, ugyldige/blanke stemmer

95

Stemmeberettigede

60.748

Stemme procent

35,4 %

21.566 borgere afgav stemme. Det giver en stemmeprocent på 35,4%.

”Først og fremmest vil jeg ønske de nye medlemmer af Ældrerådet et stort tillykke med valget. Der var jo kampvalg om de 15 pladser, og det glæder mig, at der var så mange gode kandidater til valget.  Jeg glæder mig også over, at det er lykkedes at hæve valgdeltagelsen i forhold til sidste valg til Ældrerådet, som var i 2009. Stemmeprocenten denne gang er 35,4 mod en stemmeprocent på 33 i 2009 og 31,5 i 2005. Stemmeprocenten til kommunalvalg og folketingsvalg er generelt faldet i de seneste år, så set i det lys, er det en flot udvikling. Hermed har det nye ældreråd fået et godt fundament for dets arbejde, og en god position som talerør for de over 60 årige siger,” rådmand Dorthe Laustsen (SF) om valgresultatet.

 Det er første gang, at vælgerne får muligheden for at stemme digitalt via en PC i Aarhus. Mere end 5.000 ældre har benyttet denne mulighed.

At så mange har stemt via deres PC viser, at denne aldersgruppe har taget den ny elektronik til sig. Også de ældre borgere er helt med, når det gælder ny elektronik. Det åbner op for, at elektroniske valg sandsynligvis kan erstatte den traditionelle stemmeseddel på papir i fremtiden, siger rådmanden.

Om valgets helt store stemmesluger, Kate Runge, siger Dorthe Laustsen. ”Det er et flot resultat. Kate har i alle de år, hun har siddet i Byrådet, været meget optaget af ældreområdet, og jeg er sikker på, at både det nye Ældreråd og Aarhus Kommune vil få stor glæde af hendes engagement og hendes viden på området. Mange af de andre nyvalgte kender jeg også godt og alt i alt er det et meget stærkt hold, som byens borgere har sammensat”.

 Alle borgere i Aarhus Kommune over 60 år har stemmeret. Det nye ældreråd, der tiltræder den 1. januar 2014, sidder i fire år.

Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt der har speciel betydning for ældre.

Vælgerne kunne enten afgive deres stemme pr. brev eller digitalt via en pc.