Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Landsorganisationen Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer. Valgkreds 3, den østlige del af Region Midtjylland, er stærkt repræsenteret i landsorganisationens bestyrelse ved Carl Aksel Kragh Sørensen. – Jeg sidder i Ældrerådet i Aarhus Kommune og er næstformand i Regionsældrerådet i Redion Midtjylland, samt tovholder for 7-by samarbejdet.

Mine interesseområder gælder hele ældreområdet. For mig er en god kommunikation meget vigtig. – Vi skal træffe de rigtige beslutninger på et fair, værdigt og oplyst grundlag og undgå ”hovsaløsninger”. Vi skal altid have øje for, at vore beslutninger er etisk korrekte og retfærdige.

Kirsten Nissen, København, ny næstformand
Kirsten Nissen har været formand for Københavns Kommunes Ældreråd siden 2015 og har siddet i Danske Ældreråds bestyrelse i flere år. Tidligere har Kirsten Nissen været forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledelse. Hertil har hun erfaring fra en række bestyrelsesposter i blandet andet PKA, KTO, ATP, LD og Nationalbanken. Som næstformand i Danske Ældreråd vil Kirsten Nissen have fokus på at styrke Danske Ældreråd som stærk landsorganisation.

– Der skal skabes en positiv energi omkring det store arbejde, der foregår i ældrerådene. Vi skal komme med de rigtige forslag og eksempler, ligesom vi skal pege på problemerne. Blandt andet går jeg meget op i at advare mod den glidende forringelse af kernevelfærden, der foregår i disse år, siger Kirsten Nissen, næstformand, Danske Ældreråd.

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, ny næstformand
Inger Møller Nielsen er tidligere direktør for DGI Nordjylland gennem 35 år, og har været formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd siden 2017. Her har hun haft fokus på de overordnede målsætninger på ældreområdet som en velfungerende akutfunktion, værdighed i ældreplejen, et aktivt seniorliv og optimale sagsbehandlingstider. Inger er nyvalgt til Danske Ældreråds bestyrelse og som næstformand vil hun blandt andet arbejde for, at kommunerne tilføres flere midler.

– Udfordringen på hele ældreområdet er økonomi og rekruttering af medarbejdere. Ingen tvivl om, at der skal tilføres flere økonomiske midler til området i langt de fleste kommuner grundet den demografiske vækst af ældre borgere. Det er og bliver et område Danske Ældreråd sammen med andre organisationer og de lokale ældreråd i kommunerne, skal være med til at sætte på dagsordenen, fortæller den nytiltrådte næstformand, Inger Møller Nielsen.Nye bestyrelsesmedlemmer
På dagen kunne Danske Ældreråds formand, Mogens Rasmussen også byde velkommen til fem nye bestyrelsesmedlemmer, som ud over Inger Møller Nielsen, er Tommy Petersen, der er medlem af Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Flemming Tejmers, medlem af Vordingborg seniorråd. Flemming Eilstrup formand for Ældrerådet i Brøndby Kommune. Og Evy Hejberg Nielsen medlem af Ældrerådet i Assens kommune.

Med de nye bestyrelsesmedlemmer ser Danske Ældreråds bestyrelse sådan ud:

Mogens Rasmussen, Middelfart, formand

Kirsten Nissen, København, næstformand

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, næstformand

Per Toft Mouritsen, Skive

Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus

Tommy Petersen, Esbjerg

Evy H. Nielsen, Assens

Flemming Tejmers, Vordingborg

Steen-Kristian Eriksen, Holbæk

Flemming Eilstrup, Brøndby

Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Aksel Kragh Sørensen

Ludvig Holbergs Vej 4 A

8230 Åbyhøj

Tel.: 21 91 76 88

caks@petersminde.dk 

Frivillige til valgene til EU og Folketinget

Hjælp Borgerservice i Aarhus med at skaffe hjælp til valgene i Aarhus Kommune.

To valg står for døren,  og der er brug for mange frivillige på byens 47 valgsteder.

Hvis I  – eller nogen i jeres netværk,  har valgret i Aarhus Kommune, har mod på en dag som frivillig i demokratiets tjeneste, så vil jeg opfordre til at give en hånd med, hvis I synes, det lyder sjovt og interessant. Lægmandselementet er jo en helt central grundsten i de danske valg og det danske demokrati.

Man kan evt. melde sig sammen med en nabo, en ven eller en tidligere kollega – og om ikke andet til eet af valgene😊

Valgdagen er som bekendt en lang dag, men også en rigtig hyggelig dag. Der vil være mad fra Martin Ib og en diæt, hvis man deltager.

Læs mere og tilmeld jer her:

https://aarhus.dk/frivillig/frivillige/bliv-frivillig/bliv-frivillig-ved-valg/

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte:

Maj Apel 29438696

Vivi Jensen 41858017

Grænsen er nået for forringelser i ældreplejen

Grænsen er nået for forringelser i ældreplejen

Danske Ældreråd oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund.

Danske Ældreråd mener, at grænsen for forringelser på ældreområdet er nået. Repræsentantskabet opfordrer derfor til, at der fra et kommende Folketing tilføres de nødvendige midler, så alle kommuner kan levere en tryg og værdig pleje til ældre.

Danske Ældreråd har noteret sig, at flere partier frem mod valget til Folketinget er parate til at afsætte flere midler til sundhed og pleje i kommunerne. Danske Ældreråd vil efter valget holde partierne op på deres løfter på samme måde, som ældrerådene hver dag holder kommunalpolitikerne op på deres valgløfter.

I de kommende år bliver der flere ældre, som får brug for pleje og behandling, og som skal sikres en god og tryg alderdom. Antallet af 80+ årige forventes at stige med 87.000 personer frem mod 2025. En stigning på 34 procent, som skønnes at medføre ekstraudgifter til sundhed og pleje på 12,5 milliarder kroner frem mod 2025 ifølge en ny analyse fra Momentum.

Danske Ældreråd opfordrer til, at alle kommuner demografiregulerer deres budgetter, så de følger udviklingen i antallet af ældre og afspejler de ældres behov. Det skal være synligt for de kommunale politikere, hvad det koster at levere pleje og omsorg til det stigende antal ældre.

Den enkelte kommunalbestyrelse er ansvarlig for at afsætte tilstrækkelige midler til pleje og omsorg til ældre borgere, der har behov for hjælp. I ældrerådene gør vi vores yderste for at holde dem op på det, men vi oplever også, at flere kommuner er pressede økonomisk.