Valg til Danske Ældreråds bestyrelse

Takketale til Valgkreds 3 den 28. februar 2019

Jeg vil gerne takke for den massive opbakning, jeg har fået, til at være jeres repræsentant i Danske Ældreråds bestyrelse.

Jeg ser frem til et fortsat godt og inspirerende arbejde og et vigtigt ping-pong med jer, når det drejer sig om opgaver, der skal bringes til diskussion enten internt i vores valgkreds 3 eller bringes til torvs i Danske Ældreråds bestyrelse eller sekretariat. – Det er mit håb, at I vil bruge mig også til løbende opgaver, der måske skal vendes en ekstra gang.

Jeg vil gerne sige tak til Per Boysen, Randers Ældreråd, for et rigtigt godt og effektivt samarbejde, som jeg nu ser frem til kan fortsætte.

Ligeledes ser jeg frem til også i Regionsældrerådets FU at fortsætte samarbejdet med Rita Stokholm Vinding, Syddjurs Ældreråd, og med Anker Andersen, Hedensted Seniorråd. – Vi får vist svært ved at undvære hinanden.

Valgkreds 3 består af de 10 østlige kommuner i Region Midtjylland: Hedensted, Samsø, Horsens, Odder, Skanderborg, Favrskov, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Aarhus Kommuner.