Resultatet af Ældrerådsvalget

Resultatet af Ældrerådsvalget

Ældrerådsvalget gav det resultat, at 10 af de genopstillede blev valgt, og 5 nye kom ind. Og det er fint både af hensyn til kontinuitet og fornyelse.

Det, der desværre er særligt bemærkelsesværdigt, er den lave stemmeprocent. Stemmeprocenten i 2017 var kun 18,01 pct. eller ca. det halve af stemmeprocenten for 4 år siden.

Jeg er  ikke i tvivl om, at hovedårsagen til den lave valgdeltagelse har været, at valget i år langt overvejende blev afholdt som digitalt valg. – Dette er 60+’erne ikke indstillet på eller tiltrukket af. Der var dog også en mulighed for at stemme ved fremmødevalg 3 steder i kommunen i 4 dage, men dette gav mindre end 600 stemmer. – Der blev også tilbudt at køre ud på plejehjem og til syge og svagtgående, men også det gav kun få stemmer.

Ældrerådet havde arbejdet for, at ældrerådsvalget blev afholdt som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget, men dette fandt overhovedet ikke gehør hos Aarhus Kommune.

Ældrerådet vil derfor fortsat arbejde for fremmødevalg, og der er nu 4 år til at forberede dette. – Og når omkring halvdelen af kommunerne kan afholde ældrerådsvalg som fremmødevalg, så kan Aarhus Kommune naturligvis også gøre det.

Resultat af ældrerådsvalget 2017 for Aarhus Kommune:

# Navn Elektroniske stemmer Brev stemmer I alt
1 Kate Runge 2996 126 3.122
2 Jan Radzewicz 853 41 894
3 Helle Brøndum 751 49 800
4 Mogens Jensen 597 50 647
5 Bjarne Friis Sørensen 604 25 629
6 Flemming Westergaard 440 31 471
7 Anne Grethe Borghelt 439 26 465
8 Birthe Skov Ryberg 387 32 419
9 Carl Aksel Kragh Sørensen 382 34 416
10 Kirsten Engell 357 14 371
11 Lone Susanne Svinth 338 12 350
12 Ann-Kerstin Møller Eriksen 311 18 329
13 Inge Lise Johansen 294 17 311
14 Jonni de Linde 267 40 307
15 Esther K. Andersen 183 17 200
16 Carsten Petersen 189 11 200
17 Knud Erik Dalgaard 172 21 193
18 Poul Ellekrog 174 7 181
19 Magdalene Svendsen 165 6 171
20 Ruben Hejlskov Sørensen 123 12 135
21 Henrik Gram Nielsen 121 5 126
22 Lone Kirsten Kristensen 114 10 124
23 Jan Wigant – Bjerre 44 0 44

 

Andre stemmer Antal
Ugyldige brevstemmer (-) 4
Blanke brevstemmer 45
Blanke elektroniske stemmer 938
I alt 987

 

Fakta boks  
Afgivne elektroniske stemmer 11.239
Afgivne brevstemmer 649
I alt afgivne stemmer 11.888
Stemmeberettigede 66.004
Stemme procent 18.01 %

 

Århus kommune nedprioriterer det lovbestemte Ældreråd

Århus kommune nedprioriterer det lovbestemte Ældreråd.Således kunne vi læse i Aarhus Stiftstidende tirsdag den 21. nov. 2017 i et læserbrev indsendt af ældrerådsmedlem Inge Lise Johansen, og jeg er meget enig og belønner det med en buket blandede roser.

Der har lige været afholdt valg til det lovbestemte Ældreråd i Århus kommune, valgdeltagelsen var på 18,01%. Det er mere end en halvering fra sidste valg for 4 år siden, og årsagen skal findes et sted hos Aarhus kommune. – Kommunen har bevidst valgt at nedprioritere valget, selv om Ældrerådet er lovbestemt. Det er det for at sikre, at de ældre i kommunen bliver hørt, når politikerne på rådhuset træffer beslutninger, der handler om borgere over 60 år.

Det var et stort ønske fra Ældrerådets side at valget skulle afholdes samme dag som kommunal- og regionsvalget. Sådan er det i de fleste kommuner, fordi det giver en langt større valgdeltagelse. – Men Århus kommune sagde NEJ. I stedet tilbød kommunen et digitalt valg fra den 10.-31. oktober, og mulighed for fremmødevalg 4 dage 3 steder i kommunen, samt mulighed for at stemme i hjemmet.

Rigtig mange ældre er ikke trygge ved digitalt valg. Samtidig var der alt for få valgsteder, som det, for en stor del af de stemmeberettigede, ville kræve bil eller lang transporttid med bus at nå frem til.  Muligheden for at stemme i hjemmet blev fravalgt af mange, fordi de ikke ville ulejlige kommunen.

Ældrerådmand Jette Skive har givet udtryk for sin glæde ved, at de fleste stemmer til Ældrerådsvalget blev afgivet digitalt. Spørgsmålet er dog, hvor meget, der er at glæde sig over. De der ikke har afgivet deres stemme, er de ældre, der ikke er kommet med på digitaliseringsbølgen. – Det er ofte dem, der har mest brug for kommunens hjælp og derfor størst behov for et Ældreråd, der kan tale deres sag.

Der var ingen samarbejdsvilje hos kommunen i forbindelse med valgets planlægning og dermed fik kommunen et valg, som de ældre ikke deltog i. – Man kan næsten få den tanke, at kommunen ikke ønsker et Ældreråd, der kan påpege fejl, mangler, ønsker og behov blandt de ældre i Århus kommune.

Tak til ældrerådsvennerne

Kære ældrerådsvenner,
Jeg vil gerne sige tak for jeres støtte i valgkampen til Ældrerådet i Aarhus Kommune. – Jeg hviler nu ud efter nogle massive uger. – Men jeg er som sædvanligt klar til arbejdet og til at bringe forskellige problematikker, I måtte have, på banen.

En særlig tak til jer, der var gamle nok og som boede i Aarhus Kommune, og som stemte på mig. – Jeg er glad for at få 4 år mere til gavn for vi ældre i Aarhus Kommune og i Region Midt og hele Danmark.

En speciel tak skal lyde til Morten Fritz fra www.bannerkompagniet.dk og Ole Sørensen fra www.onad.dk for de perfekte layouts, både til banner og til de sociale medier.

Desuden skylder jeg naturligvis min kone Kirsten Stentoft en stor tak, fordi du har fulgt med i de travle uger i denne periode, – også med passende afstikkere til afslapning m.m, når det blev for meget.

Det nye Ældreråd er valgt og jeg får 4 år mere

Det nye Ældreråd er valgt og jeg er genvalgt og får således 4 år mere til dette spændende arbejde.

Så er ældrerådsvalget afgjort. 15 medlemmer er valgt. Heraf er 10 genvalgt blandt de 12, der genopstillede, og 5 er nyvalgt.

Der var i alt 23 kandidater, og de, der ikke blev valgt her og nu, er herefter suppleanter.

Det nye Ældreråd, der tiltræder 1. januar 2018 ønskes tillykke, og samtidig en tak til alle, der opstillede til valget, og en tak til de, der afgav deres stemme.

Der var i alt 11.888, der stemte. Dette er inkl. 983 blanke og ugyldige stemmer. Det giver en stemmeprocent på 18,01 %. Dette er næsten en halvering i forhold til valget for 4 år siden, og ikke helt tilfredsstillende.

Ikke mindst de nyvalgte medlemmer er givetvis ivrige efter at komme i gang med arbejdet, men må altså vente til januar, hvor vi indleder arbejdet med et opstartsseminar. Indtil da arbejder det siddende Ældreråd videre.

Endnu engang tillykke med valget til alle.

De valgte er:

Kate Runge, Jan Radzewicz, Helle Brøndum, Mogens Jensen, Bjarne Friis Sørensen, Flemming Westergaard, Anne Grethe Borghelt, Birthe Skov Ryberg, Carl Aksel Kragh Sørensen, Kirsten Engell, Lone Susanne Svinth, Ann-Kerstin Møller Eriksen, Inge Lise Johansen, Jonni de Linde og Esther K. Andersen.