Solsikkesnoren

Hvis du har et skjult handicap kan jeg anbefale at du anskaffer dig en Solsikkesnor. Den kan fås gratis på Borgerservice på DokkX i Aarhus Kommune. Du kan læse mere om Solsikkeprogrammet og Solsikkesnorens anvendelighed på dette link: https://www.bing.com/search?q=Solsikkeprogrammet&cvid=3e81f8f513b743e2976126cc54d5b0e8&aqs=edge..69i57j0j69i60.11818j0j1&pglt=41&FORM=ANSPA1&PC=HCTS 

Jeg har brugt den sporadisk det sidste halve år, især hvis jeg færdes et sted, hvor jeg gerne vil hjælpes på vej. TV Aarhus ønskede en udsendelse om Solsikkesnorens anvendelighed. Således skulle Aarhus Kommunes pressetjeneste finde en bruger af snoren. Denne bruger blev mig og indslaget på 2 minutter kan ses her: https://www.tvaarhus.dk/solsikkesnoren-gor-det-usynlige

Jeg begyndte at bruge den, fordi jeg ville gerne føle mig tryg, selv om jeg visse steder i det kommunale regi færdes i utrygge omgivelser. Som medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune lægger jeg megen vægt på direkte rådgivning, selv om der altid er en risiko for at blive misforstået.