Værdigheds- og Pårørendepolitik

Baggrund. 

Aarhus kommunes Værdighedspolitik blev vedtaget på byrådsmødet den 13. september 2018 og besluttet opdateret igen i 2022.

I den forbindelse foreslår Ældrerådet, at man medtænker pårørendeaspektet, som er formuleret i de vedtagne 5 grundprincipper for pårørende, og dermed passende kan integreres i en fælles overordnet handleplan for den videre implementering af en ”Værdigheds- og Pårørendepolitik”.

Ældrerådet foreslår at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) samskriver denne politik med Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB). – Der må heri ligge en væsentlig besparelse på byens budget, samtidig med at det vil tilfredsstille “De pårørende”.

De fem vedtagne grundprincipper for pårørendesamarbejdet af juni 2021:

 1. Vores samarbejde tager udgangspunkt i borgerens drømme, trivsel og behov.
 2. Vores samarbejde bygger på tillid og gensidig respekt.
 3. Vores samarbejde bringer de pårørendes ressourcer i spil.
 4. Vores samarbejde forebygger og løser konflikter.
 5. Vores samarbejde styrker borgerens netværk og relationer.

Det er visionært når:

Handleplanen sikrer, at de pårørende til borgere med handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, når der skal skabes en så god livskvalitet, som muligt for de berørte borgere.

Det er rammesættende når:

Formålet med Værdigheds- og Pårørendepolitikken er at skabe en overordnet kommunal ramme for det gode samarbejde mellem pårørende og kommunens personale.

Det er understøttende for organiseringen når.

MSO og MSB nedsætter en referencegruppe, der kvalificerer udmøntningen af den overordnede handleplan, og de af Byrådet vedtagne 5 fælles grundprincipper. (Juni 2021)

Sammen med MSO og MSB kan referencegruppen anvende grundprincipperne i det daglige samarbejde med pårørende og ledelse.

Referencegruppe:

Forslag til referencegruppe:

 • 1 specialkonsulent fra MSO
 • 1 specialkonsulent fra MSB
 • 1 repræsentant fra Handicaprådet.
 • 1 Repræsentant fra Ældrerådet.
 • 1 repræsentant fra de politiske MSO- udvalg.
 • 1 repræsentant fra det politiske Socialudvalg.

Referencegruppen mødes hver anden måned. (4 – 6 gange årligt)

Fra Værdigheds- og Pårørendepolitik til konkrete handlinger.

Referencegruppen udarbejder en vejledende handlingsplan med udgangspunkt i de 5 grundprincipper, hvor det præciseres, hvordan temaerne kan benyttes i hverdagen.

Vurderingsinstans.

Klager bør løses lokalt evt. ved hjælp af de rådgivende råd.

Med venlig hilsen Carl Aksel Kragh Sørensen, formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.