Udlån af knæcykel

Udlån af knæcykel

Jeg købte min knæcykel i 2012. Den blev transporteret hjem fra USA som et samlesæt i en kuffert. Derovre hedder den en”kneewalker”.

Jeg fik to fodoperationer i 2012 og 2014 med et underben i gips i 8 uger begge gange. Jeg måtte ikke støtte på min fod i begge tilfælde.

Min kones forbindelse til USA gennem sin chef, hvis datter arbejdede i USA, fik jeg den fantastiske knæcykel til danmark for 1.300 d.kr.

Den har nu været udlånt for 10. gang. Denne gang til Stinne min kollega i Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Andre gange har den været udlånt til familiemedlemmer, naboer og til Marselisborgcentret.

Det undrer mig, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland ikke har fået øjnene op for den endnu.

 

Danske Ældreråds Udviklingsseminar

Udviklingsseminar

Danske Ældreråd afholdt den 28. februar 2019 et udviklingsseminar i Viborg. Der deltog 17 af vore kommunale ældre- og seniorråd i Region Midtjylland.

Danske Ældreråds sekretariatschef Trine Toftgaard Lund indledte med et meget belærende indlæg om ”Interessevaretagelse i den kommunale virkelighed”. Trine fokuserede på 3 hovedområder: Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning.

Interessevaretagelse går tre veje: til 60+ borgere, til kommunens forvaltning og ikke mindst til byrådet eller kommunalbestyrelsen. I alle 3 led er der en tråd, der går igen: Kontakt til alle led, formidling af synspunkter, dialog og samarbejde, aktive høringssvar og ideer og forslag.

Vi skal altid have for øje, at vi er borgernes stemme, og rundt om i landet markeres dette lokalt gennem orienteringsmøder, temamøder, besøg på plejehjem og leverandører af f.eks. mad og hjælpemidler. En folder i ny og næ har stor effekt, når vi ønsker dialog, dialog og atter dialog.

Ældre- og seniorrådene skal kende deres rolle, og de skal formå at samarbejde med politikere og forvaltning på en saglig og seriøs måde, og således være med til at sætte dagsordenen og nå frem til en fælles holdning med hensyn til visioner og mærkesager. – Indflydelse er ikke noget, man får, det er noget, man tager.

Synlighed, presse og medier er alle vigtige parametre, der kan skabes på flere måder. Vi skal være parat til at forkynde både den gode historie og den dårlige historie. Det kan gøres gennem nyhedsbreve, der kan forkyndes til abonnenter gennem en informativ hjemmeside. Det kan også gøres som læserbreve gennem lokalaviser og dagblade eller som interviews i radio og tv og lokalradioen.

Det er vigtigt med en rammende og slagkraftig overskrift eller indledning og et gennemtænkt oplæg, der stråler af samarbejdsvilje og troværdighed, gerne underbygget af en let forståelig lovtekst. – Jeg har altid lært, at et indlæg bør sammenlignes med en havfrue. Det bør have: ”Et tiltalende ansigt, en fyldig krop og en hale, der slår smut”.

Valg til Danske Ældreråds bestyrelse i Valgkreds 2 (vest) og Valgkreds 3 (øst). Mødet blev afsluttet med valg til Danske Ældreråds bestyrelse. Region Midtjylland består af en vest kreds og en øst kreds. I valgkreds 2 valgtes Per Toft Mouritsen, Skive, og stedfortræder Iver Poulsen, Ringkøbing-Skjern. – I valgkreds 3 valgtes Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus, og 1. stedfortræder Per Boysen, Randers, samt 2. stedfortræder Rita Stokholm Vinding, Syddjurs.