Ældreminister Thyra Frank i Viborg

Ældreminister Thyra Frank havde inviteret ældre- og seniorrådene i Region Midtjylland til møde på Best Western Golfhotel i Viborg den 24. august 2018. 

Der var inviteret 2-3 medlemmer fra de 19 kommuner, og der var ialt fremmødt ca. 60 deltagere til at høre på en veloplagt minister, der talte om sine mange oplevelser i ældreplejen dels på hendes eget plejehjem og mange andre plejehjem i landet. Ministeren havde fokus på: ” Værdighed i Ældreplejen, en hjertesag”. Det var meget spændende at høre om de forskellige oplevelser med ældre borgere. Det var især om meget svage borgere med svækket helbred og multihandicaps, at hendes historier handlede om. De grundlæggende værdier i regeringens ældrepolitik bygger på: Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed med medmenneskelighed i fokus og gode oplevelser samt en værdig afslutning på livet. – Bilederne viser Ældreministeren i funktion overfor de aktivt lyttende ældreråds- og seniorrådsmedlemmer.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, som alle blev besvaret med stor præcision og medlevenhed. Jeg havde bl.a. 4 spørgsmål med fra Regionsældrerådets FU:

  1. Forskelligheden vedr. egenbetaling af akutpladser forstår vi ikke! Hvad vil ministeren gøre ved det?
  2. Er akutpladsers forskelligartede benævnelser tegn på omgåelse af loven? Loven hedder jo “Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, krav og anbefalinger!
  3. Fjernelse af loven om “Tilsynspolitik i hjemmeplejen” kan vi ikke gå ind for! Ministeren svarede her, at det er kun den årlige justering af tilsynspolitikken, der skal bortfalde. Det er ikke de lovbefalede tilsyn i hjemmeplejen, der falder bort.
  4. Hvad vil regeringen gøre ved den optrappede situation vedr. mangel på især SOSU-medarbejdere? Vi fik et langt svar, der mest handlede om at tale erhvervet op, og lønsituationen havde jo også rettet sig op ved de seneste lønaftaler.

De to første spørgsmål blev delvist besvaret. Vi afleverede konklusionen på den rapport, der var blevet lavet i foråret 2018, og der ville komme et mere klart svar, når ministeren havde konfereret med Sundhedsministeren.

Efterfølgende havde vi rundbordssamtaler om “Værdighed i ældreplejen”. Ved vort bord var vi 3 medlemmer fra Aarhus, 3 fra Silkeborg, 1 fra Struer. Vi skulle drøfte 4 emner og komme med skriftlige kommentarer til disse, som var:

  1. Styrkelse af ældres selvbestemmelse.
  2. Bedre plads til de pårørende.
  3. Adgang til fællesskabet for alle.
  4. Mere nærvær ved livets afslutning.

De var alle omtalt i hæftet, som vi fik udleveret “Værdighed i Ældreplejen, en hjertesag”. Dette hæfte på 28 sider er netop udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet. – Jeg fik nogle ekstra eksemplarer med til bl.a. Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Hjælpemidlerne bliver bedre og bedre

Hjælpemidlerne til borgere med handicap bliver bedre og bedre. – Det skriver Borgerpanelet i CareWare dagene i Aarhus i april 2018.

Og sådan lød overskriften i mit debatindlæg i JP Aarhus den 13. august 2018. Det kan linkes her:

https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE10683296/hjaelpemidlerne-til-borgere-med-handicap-bliver-bedre-og-bedre/

Debatindlægget beskriver hele processen fra ideer fødes, til vi står med et færdigt produkt, som måske endda er videreudviklet til et endnu bedre produkt end det første. – Og vigtigt er det, at medarbejderne forstår at bruge hjælpemidlerne rigtigt.

På billedet ses fra åbningsdagen på Sindalsvej i Brabrand i januar 2018 de inviterede gæster i færd med at afprøve senge og stole og lifte. Det er meget vigtigt at medarbejderne har dette uddannelsescenter.

 

DokkX runder 30.000 besøgende

DokkX runder 30.000 besøgende

Studerende, pensionister, fagfolk, forældre og børn strømmer til DokkX, den interaktive udstilling af velfærdsteknologi på Dokk1. DokkX har eksisteret i godt to år og rundede 1. august et besøgstal på 30.000 gæster. 

Man må lege med det hele, og på billedet leger Ældrerådet med

Udstillingerne på DokkX er bygget op omkring skiftende temaer; lige nu kører udstillingen Bytes i Byen – byens skjulte intelligens. Til alle udstillinger vejleder personalet på DokkX, hvis man vil prøve teknologierne i praksis. For leder af DokkX, Kirsten Rud Bentholm, er der ingen tvivl om, hvad der virker, hvis man vil nå ud til aarhusianerne med velfærdsteknologi.

  • DokkX´s succes skyldes for en stor del placeringen på DOKK1, hvor borgere i alle aldre i forvejen færdes. I forbindelse med den nuværende udstilling har vi en mini-udstilling på Torvet lige ved Borgerservice. Det har positiv effekt på besøgstallet. Det brede udvalg af produkter og services virker også meget tiltalende på de besøgende, men det allervigtigste er at man på DokkX under faglig vejledning kan prøve teknologierne i praksis og få viden om, hvordan de virker, og hvor man kan få fat i dem, siger Kirsten Rud Bentholm.

DokkX styrker erhvervslivet

DokkX er i høj grad lykkedes med sin målsætning om at øge kendskabet til velfærdsteknologierne og afstigmatisere brugen af dem.  Spørgeskemaer fra gæsterne dokumenterer stor tilfredshed og nysgerrighed efter at vide endnu mere. Og det skal bruges positivt fremover, fastslår Kirsten Rud Bentholm.

  • Ambitionen er at endnu flere borgere, studerende og fagfolk vil finde vej til DokkX’s skiftende udstillinger, og at flere virksomheder vil få øget deres omsætning, så vi b.la. også styrker iværksættermiljøet. Borgerne ønsker nemlig i høj grad selv at investere i produkter, der kan vedligeholde og forbedre livskvaliteten. DokkX er den optimale platform i centrum af Aarhus i forhold til at hjælpe både borgere, fagfolk og studerende med at finde de teknologier, der kan øge funktionsniveauet og livskvaliteten for den enkelte, siger Kirsten Rud Bentholm.

Fakta

DokkX ligger på Dokk1, niveau 2.2. Udstillingen Bytes i Byen kører t/m fredag den 14. september. I oktober åbner udstillingen Nærvær på afstand. DokkX har adgang for alle; man kan komme fra gaden og kigge ind og blive så længe, man har lyst. Store grupper fra f.eks. undervisningsinstitutioner og arbejdspladser modtages gerne mod forudbestilling og betaling; så får man til gengæld en rundvisning med egen guide. Se mere her: https://dokkx.dk/

For yderligere oplysninger kontakt Kirsten Rud Bentholm, kirub@aarhus.dk, M: 4187 3629