Bankkort og NemID

Ikke nok med at du har et personnummer og et dankort med kode, nu er det også nødvendigt at have en NemID kode og et tilhørende NemID kort også med kode. – I lang tid har NemID været anvendt ved hurtige bankoverførsler. – Nu er det også nødvendigt, hvis du for eksempel skal ansøge om tilskud eller skal rekvirere hjælpemidler ved kommunen.
Link til side om hjælp til digital selvbetjening

Med hensyn til at overføre penge fra banken anvendes det typisk hjemme fra en computer. Man kan flytte penge mellem egne bankkonti og mellem bankerne, og man kan også betale regninger på en nem måde. Men det fordrer selvfølgelig, at man har adgang til en computer.

For mange ældre, og måske endda for de fleste over 60 år, er det en vanskelig øvelse, som man let kan glemme fra gang til gang. Det er svært at huske de forskellige tal og bogstavkoder fra hinanden, og hvis det bliver nødvendigt at ændre kode, bliver det endnu vanskeligere med at huske den ny kode.

Du har jo også dit dankort eller visakort også med koder. – Det er jo nødvenligt for sikkerheden. – Når du skal hæve kontanter, foregår det oftest udenfor banken i en bankautomat. Man er altid på een eller anden måde utryg, når man står ved en bankautomat på gaden. Bliver dine koder afluret af andre? Er der nogen, der kunne finde på og tage dine kontanter og dit kort? Husker du nu, at få både kort og penge og måske kvittering med dig? – Der er faldgruber nok, der kan gøre dig utryg, og vil du hæve kontanter indenfor i banken, koster det et gebyr på op til 100 kroner afhængigt af, om du er kunde i netop den bank, og afhængigt af om banken har kassen åben.

Velfærdsteknologi eller Hverdagsteknologi

Er udvikling velfærd?

Der er i de sidste 70 år sket en rivende udvikling indenfor alle områder. Den fortsatte udvikling kaldes i dag blandt andet for “Velfærdsteknologi”, i alle tilfælde indenfor sundhedssektoren. 

I vores tid er udviklingen på forskellige områder konstant gået fra svære arbejdsbelastende og uhygiejniske metoder til lettere og mindre ressource krævende metoder. Der kan i flæng nævnes de 10 nedennævnte markante fremskridt:

  • Fra isskab til køleskab og fryser.
  • Fra brændekomfur til elkomfur og el ovn.
  • Fra vaskebræt, gruekedel og vridemaskine til vaskemaskine og tørretumbler.
  • Fra latrinspand i udhuset over “træk og Slip” til moderne spule- og tørretoiletter.
  • Fra vandpumpe i gården til rindende vand fra kommunen og varmtvandsbeholder.
  • Fra pen og blæk over skrivemaskine til PC og e-mails.
  • Fra kompostdynger til forbrændingsanlæg og kloaksystemer med vandrensning.
  • Fra manuel kulfyring med udtag af slagger til fjernvarme.
  • Fra vandkander og vandslanger til automatiske vandingssystemer.
  • Fra spade og skovl til rendegraver og gravemaskiner.

Denne udvikling vil aldrig stoppe, og det skal den heller ikke. – Vi mener ikke, at almindelig udvikling er velfærd. – Udvikling og innovation er en naturlig del af samfundet. Ved en naturlig udvikling bliver vi alle bedre til at tilpasse os “de moderne tider”, som alle dage har været “de moderne tider”. – Når noget bliver udviklet, skal noget andet afvikles, og det kan godt være indviklet, uden at det er etisk forkert at tilpasse sig.

Hvad er Velfærdsteknologi?

Den såkaldte velfærdsteknologiske verden kender heller ingen grænser. – Man kunne stille et spørgsmål: “Hvornår taler vi om velfærd, og hvornår taler vi om teknologi?” – Når teknologien hjælper svage og handicappede borgere til bedre at kunne klare sig selv, og på en måde så borgerne selv kan bevare både værdigheden og myndigheden, så taler vi om velfærd.

Ved brug af teknologiske hjælpemidler får borgerne et bedre liv og medarbejderne et bedre arbejdsmiljø. Borgerne er glade for at blive trænet op til flere færdigheder, og medarbejderne får et mere meningsfyldt arbejde og undgår nedslidning.

Der sker en stor udvikling indenfor alle områder, der har med hjælpemidler at gøre. Det gælder lige fra rollatorer og kørestole til batteridrevne cykler og scootere. – Der udvikles loftlifte og transportable lifte. – Den nøglefri hjemmepleje og talegenkendelse som servicefunktioner er et helt nyt marked. – Det samme gælder online træning og spiserobotter. – Den elektroniske dørlås og talegenkendelse ved gardinopluk, vinduesopluk og døropluk samt trykmåtter, der registrerer fald og bevægelse i rummet, er også under konstant udvikling. – Høreapparater og briller har i mange år gennemgået denne udvikling, og de bliver stadig bedre og bedre.

Moderne tørre og skylletoiletter

Velfærdsteknologien bringer os meget vidt omkring. – Tørre og skylletoiletter har vi oplevet nogle forskellige steder. Ældre borgere og handicappede eller udviklingshæmmede borgere, der har prøvet disse, får en meget bedre livskvalitet. Man oplever en meget bedre hygiejne. – Infektioner med udslet til følge og hermerider kan begrænses. De til tider vanskelige urinvejsbetændelser, der er årsagen til mange følgesygdomme, bliver forebygget effektivt.

Med et tørre og skylletoilet behøver man næsten ingen hjælp ved toiletbesøg, og dermed kan medarbejderne i plejeboliger og ældreboliger bruge tiden til andre fremadrettede arbejdsopgaver. – Også her forskes der på livet løs for at billiggøre modellerne og gøre dem mere anvendelige og brugervenlige.

Fjernstyring, stor fremtid

Telemedicinområdet har med fremtiden at gøre. Via billedkommunikation fra telefon eller PC kan man allerede nu få vurderet sine sår dagligt. Man kan også selv med egen læge eller sygehus konstant få vurderet blodtryk og blodsukker. – I fremtiden vil der komme meget mere, som man kan fjernstyre til gavn for patienterne og borgerne.- Gennem denne nye teknologi kan hjemmeplejen kommunikere med en mere kompetent fagprofessionel medarbejder. Hjemmeplejeren kan via sin telefon sende et billede til den praktiserende læge eller hospitalet og få en faglig vurdering med det samme af et sår.

Du kan også selv lære at overvåge din sygdom. Som diabetes patient kan du f.eks. selv følge med i dit blodsukker fra din egen PC, og det muliggør, at du også kan kommunikere med hjemmesygeplejen eller sygehuset om uregelmæssigheder. På samme måde kan du selv medvirke til at kontrollere din lungefunktion, hvis du er KOL-patient. Det er en rigtig god og moderne metode til at formidle informationer på.

Gennem denne nye teknologi kan du også hjemmetræne på en effektiv måde. Du kan f.eks. via din egen TV skærm få instruktion i øvelser og kontrollere dine færdigheder undervejs i forløbet. På den måde kan du selv følge med i dit rehabiliterings forløb og medvirke til at øge din funktionsevne.

Altid på vej

Chips i sko eller som armbånd er snart helt almindelige, hvis borgeren giver samtykke til det. – Men snart kan indopererede chips på lovlig vis bruges til meget mere? – Elektronikken kender ingen grænser, – men vi har som mennesker etiske grænser for, hvad vi vil være med til. – Disse grænser kender virksomhederne ikke. De producerer og udvikler i takt med efterspørgslen både til hjemmemarkedet og eksportmarkedet.