Genåbning for kontrollerede besøg på plejehjem

Ældrerådet i Aarhus Kommune er tilfreds med genåbning for kontrollerede besøg på plejehjem.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har besluttet, at det nu skal være muligt for beboere på kommunens plejehjem at modtage besøg fra nærtstående pårørende.

Det skal ske styret og kontrolleret. – udendørs, med afstand, håndsprit, Genåbnet for kontrollerede besøg på plejehjem i begrænset varighed og overholdelse af alle øvrige forsigtigheds-foranstaltninger, således at risikoen for, at COVID-19 rammer beboerne og kommer ind på plejehjemmet, elimineres. Så godt som det nu er muligt.

Ældreråd i Aarhus Kommune bifalder denne beslutning. Isolation fra ens nære og ensomhed er ikke godt hverken fysisk eller psykisk. Det er det ikke for nogen, men slet ikke for ældre på plejehjem. Og det er glædeligt, at situationen nu synes at kunne tåle en lempelse på dette område.

Vi har hidtil næsten været forskånet for COVID-19 på vores plejehjem i Aarhus Kommune, og det er selvfølgelig et dilemma at stå i valget mellem COVID-19 og ensomhed.

Dette dilemma skal så gøres mindre gennem de forskellige betingelser og foranstaltninger, der er forbundet med besøg hos ens nærtstående på plejehjem, og besøgende har selvfølgelig en skarp forpligtelse til at overholde de udstukne retningslinjer, således at personalet ikke skal have en opgave med at agere politi og vagthund. Der er ikke noget med i smug at give et knus eller holde ens bedstemor, far eller ægtefælle lidt i hånd.

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er her fuldstændig på linje med en udmelding fra Danske Ældreråd, der er paraplyorganisationen for de kommunale ældreråd. Danske Ældreråd har foretaget en rundspørge til de kommunale ældreråd, for at høre, hvilken holdning ældrerådene har til en “åbning” af plejehjem for besøg og andre aktiviteter. 68 af landets 98 ældreråd har besvaret henvendelsen, og af disse giver 41 udtryk for, at de kan bifalde en åbning af plejehjem for besøg – under iagttagelse af diverse sikkerhedsforanstaltninger. Dette budskab har Danske Ældreråd viderebragt til Sundhedsstyrelsen.

Ældrerådet i Aarhus Kommune opfordrer alle, der besøger en hjemmeboende ældre eller en plejehjemsbeboer til at udvise stor forsigtighed. Ikke kun i forbindelse med besøget, men også i ens almindelige daglige liv, så man ikke her påfører sig smitte.

Vi flager og synger for livet og for Danmark

På en  Påskedag er det værd, at vi flager og synger for “Livet” og for “Danmark”.

Der er mange ting at se lyst på sådan en solskinsdag. Påskeevangeliet slutter med: “Påskeevangeliet giver os et lyst håb til livet”. Det er værd at flage for i denne mørke Corona-tid.

Jeg flager også for den indsats, min niece har udført Aarhus Syd. Hun er nu som hjemmeplejer ramt at Corona-virussen. – Jeg flager også for, at min svigerinde har det godt på Plejehjemmet Engsøgård i Brabrand, hvor personalet gør en enestående indsats blandt andet med Påskefrokost og anden hjemlighed på behørig afstand. – Jeg flager også for min anden nieces svigermor, der bor i Skejby på DCA Demens Centrum Aarhus, 4. afd., får nye og nødvendige bevillinger i hverdagen.

Jeg flager også for, at min kone og jeg er raske og friske, også på behørig afstand. – I vores tosomhed har vi allerede holdt to påskefrokoster.

Mange borgere i Danmark holder i fællessang afstand til hinanden. Mange sangere og spillemænd holder humøret oppe med fællessang på een eller anden måde. På hjemmesiden for Ældrerådet i Aarhus Kommune ligger der 24 sange på nettet. – Så syng med Ældrerådet. Du kan let synge med på dem ved at følge dette link: http://www.aeldreraadaarhus.dk/aktiviteter/sangbogen/ Der er også tekst til i alt 48 sange. Det er ikke sange fra salmebogen. Det er ældre sange, der vækker minderne frem hos os.

Sidste søndag flagede vi for fællesskabet. Dels det fællesskab et enigt Byråd kunne sætte i gang, men også for det fællesskab en enig Regering og Folketing kunne mobilisere, så de fleste danskere forstod budskabet om at vaske hænder og holde afstand. – Det er dyrt, men forstå også myndighedernes budskab.

Dagligdagen i en Corona tid.

Mange tak til Stadsdirektøren i Aarhus Kommune, Niels Højberg, for en grundig information fra de indre linjer af kommunen. – Der blev i den sammenhæng afslutningsvist efterlyst, hvordan man håndterer de fastlagte begrænsninger i den ændrede hverdag.

I min hverdag mangler jeg de forskelligartede Ældrerådsrelaterede møder mest. Mange foreningers generalforsamlinger er også udskudt på ubestemt tid. Min kone og jeg er begge raske og midt 70-erne. Vi får dagen til at gå med fællesinteresser eller forskellige personlige interesser. Jeg får mange mails, der mest er nyheder eller informationer. Nogle skal blot noteres eller registreres, og andre skal der følges op på. Fra mit tidligere arbejde som gartneriejer var jeg vant til kvalitetsstyring og organisationsarbejde med et stort netværk. Således skal der fortsat laves dagsordener med bilag selv om møderne i dag er aflyst. – Så er det nemmest at komme tilbage til hverdagen igen.

Vi handler ind et par gange om ugen og har ikke været udsat for mangelvarer. Vi går turer på 1 times tid i Gellerupskoven eller ved Egå Engsø. Jeg kan ikke undvære at få “jord under neglene”, så haven får en tur med udtynding og nedklipning af roser, når det ikke er frostvejr. Godt at genbrugsstationerne er genåbnet. – Fjernsynet spiller også en stor rolle i vores hverdag, og nu er der også tid til at downloade opps, som vi indtil nu ikke har savnet. Det er også rart at http://www.dknyt.dk og http://www.kommunen.dk er åbne for alle i kriseperioden. – Men Corona nyheder virker ikke inspirerende.

Der bliver også tid til at fundere over livet, og de udfordringer man, som Aarhus Kommunes rådgiver indenfor 60+ borgerne og i det hele taget ældreområdet, får. Nyhedsflowet fejler ikke noget i den retning, – men vi skal ikke bare sige “ja og amen” til det, der udkommer. Det er godt, hvis vi kan komme med nye forslag med tilhørende løsningsmodeller. Jeg havde meldt mig til et nyt projekt, hvor MSO’s ledere og Ældrerådet skulle “gå på rov i behov” hos medarbejderne på gulvet. Et spændende projekt hvor jeg havde meldt mig til at følge “De forebyggende hjemmebesøg”, men det blev også udsat indtil videre. Herligt var det at følge et virtuelt møde fra DokkX vedr. velfærdsteknologi og de tilhørende apps især for borgere med demens eller begyndende demens. Det var spændende at sidde på sin kontorstol i hjemmet og følge disse indlæg med mulighed for skriftlige spørgsmål.

Min morgen starter ofte med at fundere over, om generalerne i MSO virkelig har forstået berettigelsen af min og mine kollegers tilstedeværelse i Ældrerådet. – I min opvækst har vi altid kunnet kalde “en spade for en spade”, når vi har kulegravet et problem, eller “en rive for en rive”, når vi har glattet ud. – Det er svært i en by som Aarhus, der påståes at skulle være en by for alle. Der skal tales med fløjlshandsker på, hvis guldkornene skal opfattes. – Nå men når jeg har afsluttet mine tankekasteller, står jeg op og starter dagen med ½ til 1 hel times gymnastik og fysioøvelser efter “Gladprogrammet”, som jeg har fået udleveret af mit Fysiocenter Danmark, der også pt. er lukket på grund af Corona pandemien.