VR Virtual Reality skaber udvikling

Jeg var inviteret til VR netværkets årsmøde på DokkX i Aarhus, og lærte om den rivende udvikling, der sker på dette område. Der deltog 75 medlemmer af dette landsdækkende samarbejde på tværs af forskning, uddannelse og praktisk anvendelse. Således blev jeg vidne til den nye forskning, kvalitetssikring og udvikling på området, samt til implementeringen i hverdagen.

VR er en moderne teknologi til rehabilitering af borgere og oplæring af medarbejdere. Igennem oplæg om formiddagen så vi hvordan sanserne kunne stimuleres hos ældre borgere, og børn kunne lære om deres autisme og lignende sygdomme. Dette foregik bl.a. gennem dynamiske og vedvarende samtale sessioner.

Ældre borgere gennemførte fysioterapi ved hjælp af sjove og engagerende systemer, der virker og stimulerer helbredet. Gennem 6 levende oplæg af unge studerende eller udviklere hørte vi om udvikling af nye løsninger, og om hvordan systemerne kan anvendes til oplæring af elever på SOSU skolerne og VIA universitetet.

Senere på dagen kunne vi selv afprøve teknikken ved at besøge 8-10 forskellige udviklere. Vi oplevede, hvordan det er et offentligt-privat innovations samarbejde, der foregår. Jeg afprøvede 3 vidt forskellige løsninger.

  • Først så jeg hvordan en borger faldt om på gulvet på et plejehjem og blev under konstant samtale undersøgt for puls og blodtryk. Til sidst blev borgeren løftet op fra gulvet af en speciel stol, medens en skræmt pårørende så til. – På billedet afprøver jeg ved en tidligere lejlighed den specielle stol, der stille og roligt løfter borgeren op i siddende eller stående stilling.
  • Bagefter oplevede jeg selv, hvordan nakke-, skulder og rygmusklerne blev stimuleret og optrænet ved at plukke bær og frugter fra en tipvogn, der kørte på skinner i variabel hastighed gennem en skov. – Dette system arbejdes der med på Plejehjemmet Hedevej i Aarhus. Jeg foreslog at udvikleren skulle invitere Ældrerådet på besøg og fortælle om det praktiske arbejde.
  • Til sidst var jeg på den vildeste rejse ud i rummet med rumpilot Andreas Mogensen. Raketten havde kurs mod Mars, og vi så jordkloden fra 350.000 kilometers afstand. Det var et fatamorgana uden sidestykke, inden vi landede i god behold igen. – Jeg har altid lært, at du skal ikke flyve højere end vingerne bærer, men her var der ingen vej udenom, der var vildt og sjovt.

Sidst på dagen var der 3 workshops. – Jeg deltog i den workshop, der på didaktisk og pædagogisk måde demonstrerede, hvordan VR systemerne kunne anvendes til indlæring af stort set alle de sygdomstilfælde, man kunne opleve, når man var udlært og skulle ud i det praktiske arbejde.

Alt ialt havde jeg stor oplevelse, som VR netværket og DokkX skal have tak for.

Medicinhåndtering er arbejdskrævende

Jeg deltog i et møde, der handlede om medicinhåndtering. Mødet var arrangeret af DokkX i samarbejde med Viborg Kommune, som lagde lokaler til i det nybyggede plejecenter Banebo.

Det viser sig, at Viborg Kommune bruger 40% af deres sundhedsydelser i hjemmeplejen på medicinhåndtering, og dette er vel tilfældet i de fleste af kommunerne i Region Midtjylland. Det er således ikke et ukendt fænomen i andre kommuner. Desuden er medicinhåndtering også kendt under “Utilsigtede hændelser UTH”. Ca 60.000 af disse er medicinforglemmelser som indberettes hvert år til Styrelsen for Patientsikkerhed.

De seneste år har apotekerne i samarbejde med ca. 4 kommercielle medicin doserings firmaer konstrueret doseringsapparater, som alle er i stand til at sikre, at borgeren får “Medicin til tiden”. Det fordrer dog at borgeren har een af modellerne lånt. lejet eller indkøbt. Desuden skal apoteket, der samarbejdes med, kunne levere dosispakket medicin. Her skal borgeren selv betale sine tabletter og et mindre beløb for døgnpakningerne.

Når tabletterne er pakket i doserings intervaller kan mange borgere selv klare, at tage “medicinen til tiden”. Men de svageste ældre borgere skal fortsat have hjælp. Denne hjælp ydes typisk ved et besøg af en sygeplejerske eller en hjemmeplejer. – Men der er også nye systemer undervejs. F.eks. kan et skærmbesøg sikre hjemmeplejen, at medicinen er indtaget til tiden. Det fordrer blot at borgeren både den raske og den svage er i stand til at håndtere en iPad. I mange tilfælde kan disse skærmbesøg, der typisk styres fra hjemmeplejens kontor, spare personalet for et eller flere besøg. Det er således, at borgerens iPad kan lånes af kommunen, men kun til dette formål. Man kan også kobles ind på egen pc eller iPad.

Systemet giver borgeren en vis frihed, idet borgeren ikke skal være hjemme og vente på en sygeplejerske. – Men hvor langt kan vi gå, når “Borgeren skal være i sikre hænder”. Først og fremmest skal medarbejderen kende systemet og være oplært i det. Dernæst skal borgeren inddrages og være fortrolig med det. – Systemerne skal være afprøvet som et servicekoncept og indskrives i “Serviceniveauet” for den enkelte kommune.

Systemet med dosispakket medicin har været undervejs i en del år allerede. Og jeg er sikker på, at det har en fremtid for sig, især hvis det er i stand til at nedbringe genindlæggelser og utilsigtede hændelser UTH. – Det er jo sjældent, at de første modeller af rammer plet. Der skal udvikling og marked til i alle teknologiske tiltag.