Danske Ældreråd bakker op om stop for besøg på plejehjem.

Danske Ældreråd bakker op om myndighedernes beslutning om at indføre stop for besøg på plejehjem.

– Vi forstår nødvendigheden af de hårde tiltag, der er taget for at stoppe smittespredning af corona-virus og bakker derfor op om, at der nu er indført et forbud mod besøgendes adgang til landets plejehjem, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

– Forbuddet er nødvendigt, men har desværre nogle menneskelige konsekvenser for den ældre borger i form af savn og ensomhed. Vi kan kun opfordre til, at pårørende, besøgsvenner og andre, holder kontakten med de ældre via telefonen eller via videokald, fortsætter Mogens Rasmussen.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Nære pårørende vil stadig kunne besøge en døende plejehjemsbeboer eller en kritisk syg patient på sygehuset – men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

– Selvom vi står i en meget alvorlig situation, er det glædeligt, at mange borgere viser samfundssind. Blandt andet har tusindvis af pensionerede læger, sygeplejersker, sosu’er meldt sig til at indtræde i regionernes corona-beredskaber. Også mange kommuner opretter tilsvarende jobbanker for at forberede sig på en fremtidig mulig situation med flere borgere, der har behov for pleje samtidig med, at flere medarbejdere er sygemeldte. Det er prisværdigt, at regioner og kommuner på denne måde viser snarrådighed og borgere viser samfundssind, slutter Mogens Rasmussen.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelserne kan læses her:
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/media/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx

Om Danske Ældreråd
Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede, folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager deres interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere. 

Hertil arbejder Danske Ældreråd for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv. Læs mere på https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/

Carl Aksel Kragh Sørensen / medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Hurtig opfølgning efter udskrivning af ældre patienter

BORGERPANEL OG FORSKERE HAR SPARRET GENNEM 2 ÅR I forskningsprojektet “Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre medicinske patienter” har vi fulgt ældre, som har været patienter i indsatser om “hurtig opfølgning efter udskrivelse”. – Defactum i Region Midtjylland stod for projektet.Jeg deltog i borgerpanelet.

Projektleder Lucette Meillier og programleder Berit Kjærside har involveret borgerpanelet i drøftelse af forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Endelig har vi præsenteret borgerpanelet for analyser, og den efterfølgende diskussion har hjulpet os til at blive skarpe på, hvor de mest interessante resultater lå.

Formidlingen af borgerpanelets viden skulle ikke foregå med Lucette Meillier og Bereit Kjærside  som mellempersoner. Derfor producerede vi en video, hvor deltagerne drøftede resultater og mulige anbefalinger. Videoen blev vist til sundhedsprofessionelle i forbindelse med indsatsernes afsluttende læringsfællesskab.

I sidste uge afholdt vi det sidste borgerpanel møde, hvor projektledere fra indsatserne i Aarhus-, Horsens- og Vestklyngen deltog. Sammen diskuterede de, hvordan resultater fra undersøgelsen kunne omsættes: 1. Er der områder som bør få mere opmærksomhed? 2. Er der områder som KAN omsættes i praksis?

Det har været udbytterigt for alle involverede at inddrage et fast borgerpanel i forskningsprocessen fra A til Z. På billedet kan du se 5 deltagere fra  projektgruppen og 4 deltagere fra borgerpanelet.