Care Ware Borgerprisen 2018.

Care Ware Borgerprisen 2018

I Care Ware dagene 2018 i april måned blev der gennemgået omkring 70 produkter, som alle skulle vurderes, så vi til sidst fik én vinder af Borgerprisen. – Overordnet skulle vi vurdere de teknologiske løsningers værdi for borgeren.

Produkterne var inddelt i 4 fokusområder med ca. 13 produkter i hvert område:

Fokusområde 1: Vil selv – kan selv

Teknologi til forebyggelse og fremme af tryghed og selvhjulpenhed for borgere i eget hjem.

Her handlede det om: Digitale løsninger – Træning – Kompensation

I denne gruppe var jeg dommer

Fokusområde 2: Op igen – hjem igen

Teknologi til borgere med behov for en akut og intensiv indsats til genoprettelse af funktionsniveau.

Her handlede det om: Rehabilitering – Udredning – Mobilisering

Fokusområde 3: Deltag – hvis du vil

Teknologi til fremme af inklusion og fællesskab for borgere med nedsat funktionsevne.

Her handlede det om: Deltagelse – Sociale aktiviteter – Fritid

Fokusområde 4: Vær tryg – hele livet

Teknologi til fremme af et trygt og værdigt liv for borgere med demens og andre kognitive funktionsnedsættelser.

Her handlede det om: Kognitiv træning – Sansestimulation – Sensorer

Bedømmelsesprocessen

Care Ware havde mobiliseret sig med 12 borgere som dommere med 3 dommere i hvert fokusområde. I hver gruppe finder dommerne 2 produkter, der går videre til en semifinale.

I semifinalen er der så 8 indstillede produkter, der alle har link til et elektronisk spørgeskema

Dommerpanelet bedømmer de otte produkter individuelt og giver points for alle otte produkter. Herefter indgår 3 af produkterne i en finale, hvor der findes en vinder.

Bedømmelseskriterierne er:

 • I hvilken grad og hvordan bidrager produktets værdi til rehabiliteringsbegrebet og målsætningen for rehabilitering
 • Hvordan medvirker produktet til at skabe mulighed for, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv
 • Produktets anvendelighed, relevans, arbejdsmiljøperspektiv, design og institutionspræg

Der vurderes ud fra:

 • I hvilken grad produktet medvirker til et selvstændigt liv og skaber muligheder for et meningsfuldt liv for borgeren
 • I hvilken grad bidrager produktet til at skabe øget mulighed for deltagelse i sociale sammenhænge
 • I hvilken grad er produktet let at anvende
 • I hvilken grad understøtter produktet (lige)værdighed for brugeren fx gennem æstetik og design

Kriterierne gradueres på følgende skala 1-5.

 • 5: I meget høj grad
 • 4: I høj grad
 • 3: Delvist
 • 2: I ringe grad
 • 1: Slet ikke

De tre produkter der er nomineret til Care Ware Borgerprisen 2018 er følgende:

 • Gowing, er en dynamisk armstøtte der kan reguleres og anvendes til de fleste af hverdagens aktiviteter
 • Boblberg, er et digitalt sundhedsfællesskab, hvor man kan melde sig til forskellige aktiviteter i sin kommune.
 • SHX System, er et redskab til sansestimulering med lyset som regulerende faktor

Gowing blev vinder af Care Ware Borgerprisen 2018

Vinderen modtog et trofæ som vist på billedet. Der er i metal og konstrueret som et hjerte. Desuden fik vinderen et certifikat og stor buket blandede orange blomster.