Ulighed, vi forskelsbehandler i ældreplejen

Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv, der er de private leverandørers organisationer, fortæller samstemmende, at der er brug for initiativer, der sætter fokus på de private leverandørers afregningspriser i form af en systematisk afprøvning af kommunernes forskellige behandling af de private leverandører.

I Region Midt svinger den godtgjorte timepris fra 350.- kr. i Aarhus Kommune til 476,- kr. i Ikast-Brande kommune. Således er det ikke gennemskueligt, hvorfor denne store forskel praktiseres. Vil man med lave timepriser presse de private ud af markedet? – Der er ingen klageinstans. Det er blot: ”Bliv ved eller forsvind eller bliv væk fra markedet”. Det skaber utryghed hos både borgere og pårørende, som er borgerens nærmeste rådgiver.

Folketinget er ved at få øjnene op for disse forskelle. Kommunerne skal selvfølgelig kalkulere med usikkerheden, der ligger i, hvis firmaet går konkurs, skal kommunen tage over fra time til time. Men det forhold fjerner ikke usikkerheden og gennemsigtigheden i konkurrenceforvridning. En afprøvning eller en systematisk efterprøvning af afregningspriserne i et landsdækkende regi kunne foretages af en kontrolenhed i ”Konkurrence og Forbrugerstyrelsen”. Prisforskellene udhuler i praksis det frie valg, som borgerne efter lovgivningen har krav på.

Senest har ”Videnscenter for værdig ældrepleje” med et rejsehold sat fokus på, hvordan Værdighedspolitikken forvaltes i de forskellige kommuner for at sikre ensartetheden og gennemførelsen af Værdighedspolitikkens intentioner”. Det blev stadfæstet af Folketinget med et milliardtilskud til kommunerne i 2016.

Netop nu tales der om at genoprette 10-20 nye nærhospitaler eller behandlingssteder i vore mindre befolkede områder, fordi det er blevet for dyrt at fragte patienten fra udkants Danmark til specialsygehuset i storbyen, f.eks. fra Nakskov til Rigshospitalet. Her kunne man passende også tage fokus på borgeres kontrolbesøg fra Grenå til Viborg eller fra Lemvig til Gødstrup med hensyn til borgerens egenbetaling for transport.

Der opstår hele tiden områder, vi skal være opmærksomme på, og hvor private leverandører forskelsbehandles, og det er medvirkende til at skabe ”Ulighed i sundhed”.