EU valget søger frivillige hjælpere

Giv en dag til demokratiet

Søndag den 25. maj 2014 skal der være valg til Europaparlamentet og folkeafstemning. Der er brug for mange gode kræfter for at sikre en valgdag. Faktisk medvirker mere en 1500 frivillige på valgdagen. Det er en arbejds- og festdag for demokratiet, og du får mulighed for at være med i en del af valgets maskinrum.

 Læs mere her: http://www.aarhus.dk/da/politik/valg/tilforordnet.aspx

Tilmeld dig her: https://www.aarhus.dk/politik/Valg/Tilforordnet/Tilmelding-som-valgtilforordnet.aspx

Sænk barrieren – så ældre kan komme på nettet

Over 60 unge IT udviklere deltog den 30. april 2014 i en udviklingsdag på Folkestedet i Aarhus. Opgaven var at finde systemer som kunne lette forståelsen af digitalisering for 60+ borgere samt for fysisk og psykisk handicappede borgere. Opgaven var: “Hvordan kan barrieren for ældres adgang  til offentlige IT-ydelser sænkes.”Link til digitalisering

Der var først et borgermøde om formiddagen. Her blev problematikken skitseret på mange måder af ældre borgere. Problemerne blev mere eller mindre følelsesladet præsenteret både af borgerne selv og af IT-undervisere og pårørende. Forskerne havde så dagen til at udvikle systemer, som var lettere for ældre borgere at forstå og anvende. Om aftenen skulle fem dommere, hvor jeg var den ene, udvælge de tre bedste modeller.

IT-udviklerne havde det sjovt hele dagen. Det startede med en brainstorming, hvor over 50 modeller blev reduceret til 16 modeller, som igen blev reduceret til de 6 mest kreative og målrettede modeller. Disse 6 modeller blev så forsøgt udviklet til idérige systemer, som alle havde et eller andet forenklet potentiale i sig.

De seks systemer havde fået et markedsførings navn. De tre vindere hed således “Reol”, “MorfarOS” og “Æ-mærket”. Det system, jeg så som det mest klare og forståelige, var “Æ-mærket”. Det var tjekket af med de ældre brugere, og det ville løse problemet for mange ældre borgere. Det vil kunne løse sprogbarrieren. Det vil forenkle sproget, og det vil tale dansk. Det er overskueligt, fordi det kan tilpasses forskellige indlærings grader. Systemet udfordrer de kommunale hjemmesiders sværhedsgrader, fordi når man trykker på ikonet “Æ”, kan man ændre teksten fra et garvet niveau til et begynder niveau. Således fik “Æ-mærket” Mimreprisen og tillykke med det, og held og lykke med den videre udvikling.