Glædelig jul og godt nytår

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

I år fik vi jo ikke et demokratisk ældrerådsvalg i Aarhus Kommune. Det blev et fredsvalg. Vi var 19 kandidater til de 15 pladser. Så vi valgte at udvide Ældrerådet til 19 melemmer de næste 4 år. Det fik vi Byrådets og forvaltningens tilladelse til. Så det bliver spændende, hvordan vi kan fordele posterne imellem os. Lige nu er det jo svært at mødes til en skriftlig konstituering. Det ser ud til, at vi må vente til efter den 17. januar 2022, hvis restriktionerne ikke bliver forlænget. Vor Vedtægt og Forretningsorden siger, at vi skal konstituere os ved første ældrerådsmøde i 2022. De første møder bliver på teams, og på video kan vi jo ikke lave skriftlig afstemning. Så derfor må vi sandsynligvis vente til det bliver muligt i disse Covid19 tider. – Men Ældrerådet er trods disse forhindringer fortsat handlekraftig, og midlertidige beslutninger vil blive foretaget af det siddende forretningsudvalg, der er i løbende kontakt med det nye Ældreråd.

Med venlig hilsen, Carl Aksel.