Bevar ”Det Sociale Forbrugerråd”

Aarhus Kommune lægger op til at nedlægge ”De sociale forbrugerråd”. – Det er helt uforståeligt. Borgere med handicap har i De Sociale Forbrugerråd en paraplyorganisation, der følger med. – Århusianerne og Århus Kommune har brug for en brugerrepræsentation, der arbejder kritisk og kontinuerligt og med blik for og kendskab til de problemer, der opstår for borgere med handicap.

De patientforeninger og organisationer, der nu er repræsenteret i de sociale forbrugerråd, bør fortsat have et forum, hvor der kan drøftes emnebasserede og fremadrettede opgaver. – Hvis det skal have mening, skal dialogen foregå både blandt embedsmænd, politikere og borgere og brugerrepræsentanter. I disse tider, hvor medborgerskab får den fremtrædende position, som det gør, er det en dårlig beslutning at glemme det talerør, som borgere med handicap har gennem deres paraplyorganisation, som har eksisteret siden 1977.

Nuvel, der kan altid være brug for forbedringer og organisatoriske ændringer. Læg de to råd sammen med færre medlemmer. – Så omdøb bare rådet til et ”Socialt Brugerråd”, hvor medlemmerne udvælges blandt de implicerede borgere og de største handicaporganisationer for 2 eller 4 år ad gangen med opgaven at inspirere og rådgive kommunens praksis inden for de enkelte sociale områder og omfattende alle alderstrin.

Et ”Velfærdslaboratorium” lyder fjernt og fremmed, og med en skiftende deltagerkreds, som afhænger af ”Luftkastellets” seriøsitet, er det ikke ”det borende X”, som skaber ro og sikkerhed for en borger med handicap, hvad enten handicappet er fysisk eller psykisk. Et ”Velfærdslaboratorium” hører under det nydannede Medborgerskabsudvalg, som hermed kan få en aktiv opgave.

En reorganisation at ”De Sociale Forbrugerråd” bør ikke være en nedlægning. Der skal samarbejdes på tværs af magistratsafdelingerne, så helheden er synlig og arbejdsdygtig. Man skal ikke kunne jages fra den ene magistratsafdeling til den anden, fordi man ikke tør eller kan træffe en beslutning. Det nye råd kan have 15 interesserede medlemmer, og når det kun mødes fire gange om året, bør det have et forretningsudvalg på fem medlemmer, som hurtigt kan reagere på tiltag og aftag.