Rådmand Dorthe Laustsen siger farvel

Ældrerådet har jo allerede for en måned siden sagt tak til dig for det store arbejde, du igennem årene bl.a. har iscenesat og medvirket til, for ældre og handicappedes ve og vel. – Men alligevel føler jeg trang til endnu en gang at sige tak til dig. Dorthe Laustsen

Du har kæmpet hårdt for at vende tilbage og afslutte arbejdet som en ansvarsfuld Rådmand i én af dine foretrukne magistratsafdelinger. – Efter din katastrofale ulykke har du kæmpet en personlig kamp for at komme tilbage på scenen. – Jeg husker f.eks., da næstformanden og jeg spontant besøgte dig i Viborg som repræsentanter fra Ældrerådet. – Det var for os en fantastisk oplevelse, at samtale med dig om magistratsafdelingens arbejde og beslutninger og den succes, hvormed Thomas Medom i dit fravær gennemførte de politiske beslutninger. – Du var fast besluttet på at vende tilbage i kørestol og afslutte arbejdet. – Og det må vi sige, at du har gjort med stor succes. – Du har nok efter din ulykke også fokuseret på nye opgaver, og ser måske tingene på en anden måde til gavn for os ældre og handicappede borgere. – Tak skal du have for det.

I starten og igennem årene har jeg lært dig at kende som en respekteret, flittig og udadvendt valgformand i Aaby Skole, og du fik tankerne i de rette baner med dit strikketøj. – Og det skal jeg love for, vi også igen oplevede for blot en måned siden til det næsten umenneskelige maratonløb og natteroderi, vi dengang var udsat for på valgnatten. – Flot klaret af dig fra kl. 8 morgen til kl. 2 nat.

Ældrerådet ønsker dig igen held og lykke fremover, og vi ser frem til, at du sidder med i kulissen og kan give de kommende Ældreråd fremadrettede impulser med din og vores ’kærlige kommune’. 

HjerteRum

Nu lykkedes det at afholde stiftende generalforsamling i HjerteRum. Begivenheden foregik i “Sager der Samler” i Aarhus. 

Foreningen er uafhængig og selvejende.

Foreningen er en frivillig forening i Aarhus, der vil udvikle en alternativ boform for at afhjælpe boligmangel og ensomhed blandt studerende og ældre.

Foreningens formål er at formidle og understøtte en boform, der bygger på relationer frem for penge, og skaber en relation mellem to ligeværdige parter.

Dette gøres ved at:

 • Formidle HjerteRummet mellem parterne gennem
  • Sociale arrangementer
  • Hjemmeside
  • Understøtte HjerteRummet ved at tilbyde klarhed omkring
   • En juridisk bindende kontrakt
   • Forsikringsforhold
   • Skattemæssige forhold