Ældrerådets forslag til fremtidens ældrepolitik

Ældrerådets forslag til fremtidens ældrepolitik i Aarhus Kommune

Baggrund.

I nytårstalen 2022 annoncerede statsministeren, at der skal udarbejdes en kort og præcis ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav.

Et rådgivende panel, tre ekspertgrupper og fem regionale borgermøder på tværs af landet blev involveret med det formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov.

I september 2022 udkom afrapportering fra arbejdet i det rådgivende panel, ekspertgrupperne og borgermøderne.

Repræsentanter fra centrale organisationer, forskere, medarbejdere og ledere med praksiserfaring inden for ældreområdet samt pårørende og de ældre selv blev involveret i arbejdet og fik mulighed for at indsende bemærkninger til afrapporteringen, hvilket Ældrerådet i Aarhus Kommune også gjorde.

Det samlede materiale kan hentes på Social – og Ældreministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Forudsætning for kommunal implementering.

Af afrapporteringen fremgår, at der startes forfra – på et blankt stykke papir – og at der tages udgangspunkt i de eksisterende økonomiske rammer.

Ældrerådet i Aarhus Kommune foreslår, at der (uagtet en ny regering måtte tiltræde inden ny lovgivning vedtages) tages initiativ i 2022 til at iværksætte et forberedende arbejde til nye procedurer på ældreområdet, inden for en række overordnede temaer, der knytter sig til kvalitet, styring og regelforenkling, og behandler rapportens tre centrale temaer i arbejdet:

  1. Værdighed og retssikkerhed
  2. Kvalitet og faglighed
  3. Valgfrihed og selvbestemmelse

Ældrerådet foreslår endvidere, at arbejdet bygger på erfaringer fra de eksisterende kommunale procedurer, og at der med udgangspunkt i disse justeres i forhold til afrapporteringsrapportens ovennævnte tre centrale temaer.                                                                     

På vegne af de ældre borgere i Aarhus Kommune vil Ældrerådet gerne bidrage til arbejdet i sin rolle som rådgiver og vejleder for byrådet. Vi forslår derfor, at der nedsættes en ”Idé og følgegruppe” med repræsentanter fra Ældrerådet og andre centrale organisationer, hvor opgaven er, at bidrage til det forestående arbejde med implementeringen af en kommende ny ældrelov, inden den foreslåede kommunale organisering sendes til høring.

Ældrerådet opfatter afrapporteringen som dækkende for ældreområdets fremtidige ønsker og behov for ændringer, og vil foreslå, at der arbejdes med 6 indsatsområder ud fra de tre nævnte centrale temaer i rapporten.

Indsatsområder:

Visitation med gatekeeperfunktion og en pakkeløsning.

Tilsyn både med reaktive tilsyn og risikobaserede tilsyn.

Velfærdsteknologi ved brug af DokkX og forebyggelse samt rehabilitering.

Afbureaukratisering hvor vi ser på ledelse og teamsamarbejde.

Tværfagligt samarbejde i fælles sprog med digitalt samarbejde.

•Rekruttering med hensyn til ansættelsesmodeller, arbejdskvalitet og ydelser.

Ældrerådet foreslår, at ovennævnte indsatsområder prioriteres, og vi vil gerne bidrage til et fremadrettet udviklingsarbejde, der udmøntes i en ny ”Aarhus model”.

Lignende samarbejde ses i andre kommuner og fremhæves som væsentlige kilder i afrapporteringsarbejdet.

Vi er åbne for øvrige og andre prioriteringer, og vi håber, at vore erfaringer kan blive en del af det kommende arbejde med en ny ældrelov.

Carl Aksel Kragh Sørensen / formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.