Nyt Regionsældreråd er nu valgt og konstitueret

Alle Danmarks 5 regioner har et Regionsældreråd, som alle har fokus på de regionale opgaver. Ca. 80 % af disse opgaver har med sundhedssektoren at gøre. Den regionale tranport er ca. 10 % af opgaverne. Desuden arbejdes der også med regionens ressourcer, turisme og klimaforhold m.m.

Regionsældrerådet i Region Midtjylland rådgiver således Regionsrådet og dens forvaltning, og Regionsrådet lægger lokaler til aktiviteterne. Det har normalt været regionsrådssalen. – Regionsældrerådet ønsker at medvirke til at skabe supplement, samarbejde og sammenhæng, således at afstanden mellem regionen og borgerne bliver mindre.

Regionsældrerådet består af de 19 formænd og 19 næstformænd samt forretningsudvalg på 5 medlemmer fordelt i hele regionen. Forretningsudvalget planlægger møderne, således at der kommer oplæg fra både kommunalt og regionalt ansatte samt politikere og medlemmer af rådet. Der sikres hermed en god balance mellem kommuner og region og stat.

Høringssvar eller skrivelser er eksempelvis afsendt om:

  • Sundhedsaftalen
  • Regionens spareprogram
  • Besparelser på Neuroklinikken i Hammel
  • KOL, Diabetes og Hjertesygdomme
  • Psykiatriplanen
  • Akut helikopter med hensyn til plan og antal
  • Parkeringsforhold i Skejby

Regionsældrerådet har plads i Patientinddragelsesudvalget (PIU). Herigennem sikres at ”Patienten er i centrum” i videst muligt omfang, og vanskeligt fagsprog omskrives til forståelige sætninger. PIU har markeret sig omkring: Akutklinikker, ambulancer, helikoptere, lægevagten, apotekerloven, blodprøver, behandlersygeplejerske m.m. – PIU har stor indflydelse, og der appelleres kraftigt til at melde forsømte forhold ind til PIU, så de kan behandles og forbedres straks. – Der samarbejdes fornuftigt, og derved fås der stor indflydelse.

Regionsældrerådet i Region Midtjylland konstituerede sig på følgende måde:

Formand og kasserer: Anker Andersen, Hedensted

Næstformand og sekretær: Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus

Patientinddragelsesudvalget: K. B. Nielsen, Ringkøbing / Skjern

Danske Ældreråd: Per Mouritsen, Skive

Løbende opgaver: Rita Vinding, Syddjurs