Borgerpris til kognitiv træning mod demens

Jeg deltog som dommer i Borgerpanelet. Vi var 8 dommere der skulle finde en vinder ud af ca. 35 meget forskellige produkter. Vinderen blev kåret til AAL (Active Assisted Living) konferencen på Scandinavian Center i Aarhus. Vinder blev Omi-Vista Mobii, der er et interaktiv bord, der kan anvendes på både bord, gulv, væg og rum. Det er bl. a. til kognitiv træning, hvor både minder fra fortiden kan komme frem ved berøringer på skærmbilledet, og det kan bruges til spil og konkurrence. Kun fantasien sætter grænser.

 

De nominerede til CareWare Borgerprisen var velfærdsteknologierne: Flink, Light Care, Sarita og Omi-Vista Mobii.

For at vinde prisen skal en teknologi give svar på følgende spørgsmål:

  1. I hvilken udstrækning bidrager produktet til et uafhængigt og meningsfuldt liv for den enkelte borger?
  2. I hvilken udstrækning bidrager produktet til at øge mulighederne for deltagelse i et socialt liv?
  3. Hvor nemt er produktet at anvende?
  4. I hvilken udstrækning understøtter produktet værdighed for brugeren gennem æstetik og design?

på

Antoniett Vebel Pharao holdt tale for et internationalt publikum og var på scenen sammen med Carl Aksel Kragh Sørensen. De er begge fra Borgerpanelet. Overrækkelse af CareWare Borgerprisen fandt sted til det afsluttende aftenarrangement på AAL Forum 2019.

Borgerpanelet, der består af mennesker, der har erfaring med og viden om funktionsnedsættelser og aldring, kårede Omi-Vista Mobii som det produkt, der bedst levede op til kravene.

Produktet bringer mennesker sammen i leg på tværs af generationer. Det kan bruges uanset fysisk form og træner både krop og hjerne. Det stimulerer sanserne og kan hjælpe mennesker med demens til at huske og samtidig have det sjovt sammen med personale, venner og familie, sagde Antoniett Vebel Pharao.

Søren Ibsen fra firmaet Aktiv Interaktiv modtager Borgerprisen, som består af et diplom, en gigantisk buket blomster i CareWare-farverne grøn og orange og en hjerte-skultur i bronze.

CareWare Borgerprisen har gennem flere år været en tradition på den årlige CareWare konference. Borgerprisen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, fremfor en teknologifascination.

Man kan udvikle avanceret og mind-blowing teknologi, men hvis borgeren som slutbruger ikke ved, hvordan han/hun skal bruge den og til hvad, så taber vi alle sammen, sagde Antoniett Vebel Pharao.

Fotos fra AAL: Per Bille. Foto Omi-Vista Mobii: Aktiv Interaktiv.

Flere penge og ressourcer til hjemmehjælp og hjemmepleje

Jeg er fuldstændig enig med Ældre Sagen i deres indlæg i Aarhus Stiftstidende den 11. september 2019 med fokus på “Aarhus Kommunes Budget 2020”.

De skriver, at udgifterne til hjemmeplejen og hjemmehjælpen er reduceret med ca. en trediedel i perioden 2008 til 2017, samtidig med det er vi blevet mange flere ældre med behov for hjælp.

Undersøgelsen er foretaget af VIVE, som er “Det nationale forskningscenter for Velfærd”. Selve rehabiliteringsstrategien er slået fejl, samtidig med at patienterne hjemsendes fra hospitalet meget tidligere end for bare 2 år siden.

Derfor er der behov for mere personale til nye akutte opgaver, som bl.a. løses på Aarhus Kommunes Rehabiliteringshospital “Vikærgaarden” og ved hjælp af en mobil akutfunktion. Dette kræver mere personale, bedre kompetencer og naturligvis flere penge end hidtil.