Liv i minderne

Minderne har vi da lov at have. – Ja, genkendelsens glæde var stor, da Retrospect Film havde inviteret til premiere på de 50 minifilm i Filmbyen i Aarhus. – Filmene var blevet lavet og finansieret i samarbejde med Aarhus Kommune, VIA, Trygfonden og Socialstyrelsen. 

Filmene var produceret i nært samarbejde med DemensCentrum Aarhus, og de skal hjælpe til med at give demente borgere en bedre livskvalitet. Til premieren så vi fire film a 10 minutter hver. Den første handlede om en unge piges romantiske stævnemøde. Den anden om en skolepige, der kom hjem fra skole til sin mor. Den tredje om de afbildede soldaterkammerater på øvelse, og den sidste om en kernefamilie på strandtur med madkurven.

Der var virkelig skruet ned for handling og og op for stemning med nærværende billeder. Filmene foregår i 1950’erne, og med highlights fra den tid refererer filmene til noget genkendeligt og vedkommende. – Tak for en god oplevelse som uden tvivl vil høste anerkendelse både herhjemme og i udlandet.

Stemmer på kanten

Jeg vil gerne være med til at stemmeprocenten til valgene i Aarhus Kommune bliver større, end den har været de sidste gange. Frivillig aktiviteten ”Stemmer på kanten” handler om at få flere socialt udsatte borgere til at stemme.

Socialt udsatte borgere synes, det er nytteløst at stemme. Politikerne er ikke interesseret i de budskaber, der bringes fra denne udsatte gruppe af borgere.

Der er mange kampagner i gang for at øge stemmeprocenten til de forskellige valg, vi har i efteråret. Det handler både om valg til Ældrerådet, Brugerrådene, Byrådet og Regions Rådet.

Der er især to grunde til at intensivere arbejdet med med de socialt svage og måske glemte grupper af medborgere. – Hverdagens udfordringer skal i en fælles åben dialog forandres og forbedres, og  meninger og bud til den politiske dagsorden skal tydeliggøres. – Så vil der være en grund til at afgive sin stemme på valgdagene og især tirsdag den 19. november.

 

Måltider og ernæring

”Uden mad og drikke duer helten ikke”, er der et gammelt valgsprog, der hedder, og det er så sandt, som det er skrevet. – Selv om vi bliver ældre, vil vi gerne fortsat være helte. – Men nogle af os skal passe på med at spise for meget, og andre normalt småtspisende bliver dikteret: ”Spis og drik, spis og drik.

Således er det vigtigt, at personalegrupperne kender til betydningen af måltider og ernæring. Nogle steder får man leveret mad fra storkøkkener. Andre steder laves maden fra bunden af. I begge tilfælde er det vigtigt at medarbejderne indgår i hele processen fra indkøb til produktion, tilberedning, levering, anretning og servering af retterne.

Hvis processen går direkte fra produktion til servering springes nogle af de vigtige mellemled over, og det er sværere at levere variabelt tilberedte retter. Således skal man i disse tilfælde være særlig opmærksom på udfordringerne i forhold til overvægtige og undervægtige borgere. I visse tilfælde forsvinder duften af mad, og borgeren får ikke lov til at være med i processen, hvilket kan reducere appetitten betydeligt. Her kan små sjove mellemretter hjælpe de småtspisende på rette køl.

Frivillig social indsats

Der skal skabes optimale rammer for frivillige sociale indsatser. – Der er mange frivillige foreninger og hjælpeorganisationer, patientforeninger samt kirkelige organisationer, som alle medvirker til at danne rammen om det sociale frivillige arbejde.

Det frivillige arbejde indenfor ældreomsorgen ekspanderer for tiden. De frivillige har ofte mere tid og en anden tilgang til den enkelte borger end medarbejderne i ældreplejen har. Medarbejderne tager sig helt naturligt af det faglige og visiterede arbejde, hvorimod de frivillige kan hjælpe med på mange andre områder. De kan være besøgsvenner, gå tur venner og motionsvenner. De kan være spisevenner og bo sammen venner og rejsevenner samt buschauffører og caféhjælpere.

Et rigtig godt samarbejde mellem de ansatte og de frivillige er en nødvendighed. Man skal huske på, at de ansatte deltager på arbejdstid, og de frivillige deltager på lysttid. – Hele denne positive bølge rummer mange muligheder for både borgere, pårørende og frivillige.

Hvis du er frivillig er det vigtigt, at du også er forsikret for ulykke og ansvar. Derfor skal du være registreret ved Aarhus Kommune eller i en frivillig organisation eller forening.

Generationernes hus

Der tales meget om ”Generationernes Hus”, men hvad er det? – I stor stil er det vel en ”Landsby i Storbyen”. Det lyder både romantisk og funktionsdygtigt. – Eller er vi på vej i det, vi kendte fra for mange år siden. Moden skifter og kortene blandes på ny. 

Det er nok lidt af det gamle nostalgiske, men på en moderne og ny måde, hvor man trods alt er en del af den omliggende større by. Man vil være en del af livet i samspil med alle aldersklasser. Man vil være en del af et selvvalgt fællesskab. Man ser frem til at være en del af et trivselsmiljø, hvor man lever livet med fælles oplevelser og tænker på nye muligheder, måske uden begrænsninger.

Man har valgt et forpligtende fællesskab med naturlige aktiviteter, og hvor man passer på hinanden i et trivselsmiljø. – Begrebet ”plejebolig” og ”visitation” eksisterer ikke i denne livsstil, og derfor skal ”hjemmeplejen” nytænkes eller designes på en anden måde.

Konferencer hos LO faglige seniorer

I august 2013 holdt jeg oplæg i Aarhus for ”LO faglige seniorer i Østjylland”. Det har afledt, at jeg er inviteret til at være hovedtaler på to konferencer, en i Odense og en i Roskilde, i midten af september.

Jeg er inviteret til at komme med et godt indlæg om, hvordan Ældreråd fungerer. LO faglige seniorer finder det vigtigt, at Ældrerådene bliver mere synlige og forholder sig aktivt til de ældres forhold i kommunerne. Emnerne er talrige: For eksempel ”Offentlig transport”, ”Sundhedssystemet”, ”Rettigheder for ældre” og ”Anvendelse af IT” nævnes i flæng. – Jeg glæder mig meget til at informere om arbejdet i Ældrerådene og Seniorrådene, og ikke mindst om arbejdet i Ældrerådet i Aarhus Kommune og samarbejdet med forvaltningen, og de måder hvorpå vi rådgiver Aarhus Byråd.

Jeg skal ligeledes tale om Ældrerådsvalget for FOA seniorklub i Østjylland ugen før, jeg skal til Odense og Roskilde. Samtidig er valgkampen i Aarhus ved begynde.

Travl uge

Sidste uge var meget begivenhedsrig. – Først og fremmest afleverede jeg mit kandidatur med 20 stillere til det nye Ældreråd i Aarhus Kommune.

Ældrerådet afholdte fire infomøder bla. på forskellige biblioteker. – Det er nu spændende, hvor mange kandidater, der opstiller. – Men der går en uge mere inden listen ligger klar. 

Ugen gik i øvrigt med Styregruppemøde, møde med Brugerrådenes Formandsskab, møde med Danske Ældreråd for formænd og næstformænd i Region Midtjylland, Budgetudvalgsmøde med udfærdigelse af et forslag til høringssvar til Aarhus Byråd.

Ugen sluttede med en festlig åbningsceremoni af Aarhus Festuge i Musikhusets Symfoniske Sal. H. M. Dronning Margrethes åbningstale blev elegant startet med ”Vi higer og søger i gamle bøger” med en hentydning til den aarhusianske undergrund. – Den er jo udsat for en grundig undersøgelse, som følge af den meget dynamiske udvikling flere steder i byen, og især i havneområdet.