Skrøbelige borgere som medspillere ved udskrivning

Defactum, der blandt andet forsker i kvalitet for Region Midtjylland, har nedsat et “Borgerpanel”, der skal beskrive “Skrøbelige borgere som medspillere ved udskrivning” fra nogle af Regionens hospitaler. Det er en følgeforskning til “Den ældre medicinske patient”. – Jeg deltager som neutral borger i “Borgerpanelet”.

Region Midt er p.t. opdelt i 5 klynger: Aarhus-klyngen, Horsens-klyngen, Randers-klyngen, Viborg-klyngen og Vest-klyngen. De er bygget op omkring de tilsvarende akut-sygehuse. I dette projekt, hvor 10 udskrevne skrøbelige borgere beskriver deres udskrivning, deltager kun Aarhus-, Horsens- og Vest-klyngen. Defactums medarbejdere foretager interviews med disse borgere før, under og efter indlæggelse. Disse resultater forelægges Borgerpanelet en gang årligt. – Projektet løber over 3-4 år.

Borgerpanelet består af 2 forskere fra Defactum og 4 neutrale borgere tilknyttet enten Patientforeninger eller Ældreråd. Vi skal bidrage med vore oplevelser vedr. skrøbelige borgere, der er udskrevet til eget hjem. Vi skal komme med løftede pegefingre til opgaven, og det gør vi. – Forskningsprojektet skal beskrive “Borgerens oplevelse af selv at kunne bestemme som medspiller i sit udskrivningsforløb”. Det at være part i sin egen udskrivning har med følelsen af autonomi og selvbestemmelse at gøre, og det opfattes meget forskelligt om det er første gang eller tiende gang, man udskrives. Måske har borgeren aldrig været i kontakt med hjemmeplejen tidligere, eller også har borgeren stor rutine i hjælpens omfang og hvilke hjælpemidler, der kan tilbydes.

Først og fremmest er borgeren udredt og udskrevet til eget hjem med den behandling, det nu kunne medføre under kommunens udstrakte vinger. Hvis man er ny i udskrivnings systemet opfatter borgeren ofte sit hjem som en banegård, hvor hjælpere til måske 8 forskellige funktioner kommer og går på skift. – Hvis man har prøvet det før, siger man bare ja tak, så kan man altid afmelde en given hjælp eller et hjælpemiddel nogle dage efter. – Således kan respektfuld kommunikation og inddragelse af borgeren og dennes nærmeste pårørende om hele situationen være en hjælp for både den skrøbelige borger og for de sundhedsprofessionelles arbejdsforløb.

Jeg havde nok ubevidst misforsået forskningens indhold, idet jeg var af den mening, at borgeren skulle følges helt hjem uden økonomiske problematikker mellem Sundhedsloven og Serviceloven, såsom egenbetaling for ophold og kørsel. – I Ældrerådene kender vi jo til regninger for døgnrehabiliteringsophold, døgngenoptræningsophold og akutpladser. – Det fremgår jo ikke klokkeklart af udskrivnings papiret eller “Epikrisen”, om borgeren fortsat er underkastet hospitalet og dermed Sundhedsloven, eller om borgeren er udskrevet til eget hjem, og dermed underkastet Serviceloven. Der lægges op til, at det er kommunegrænsen, der bestemmer, og det er ikke “Lighed i sundhed” – I Danmark må det ikke koste noget at være syg.

Vi skulle således udelukkende have en mening om: “Udredning og behandling”, “Behov for hjælp og omsorg”, “Ændring af behov over tid” og “Mulige boligændringer”. Vi fik hver et minut til at udtale os til en videooptagelse, som jeg har fået lov til at offentliggøre: https://www.youtube.com/watch?v=PF3nzrlQPic&t=3s . Jeg håber det kan åbnes. – Til vort næste møde i begyndelsen af marts 2020 får vi besøg af repræsentanter af personalet fra de 3 involverede klynger eller hospitalsenheder. Det bliver spændende at høre, hvordan vore resultater modtages.

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.