Det umulige samarbejde

”Det umulige samarbejde” var udfordringen på Danske Ældreråds konference i Vingsted den 15. nov. 2018. – Men vores opgave er at finde ud af hvordan ”det umulige samarbejde bliver muligt”.

Jeg deltog i seminar nr. 2 med titlen: ”Hvordan passer den danske almene praksis ind i et sundhedsvæsen i en omstillingstid”. – Et faktum er, at almen praksis i fremtiden vil få en central rolle i måden, hvorpå man indretter et fælles sammenhængende sundhedsvæsen til glæde for flest mulige borgere.

Foredragsholder var PLO’s formand i Aalborg, Helle Aarup Skou, som er praktiserende læge i Nibe i et lægehus med 7 praktiserende læger og en velfungerende stab af sygeplejersker, laboranter, lægesekretærer, uddannelses-læger og lægestuderende i praktik.

Som følge af lægemangel, flere ældre og øget pres på sygehusene, så er der flere  opgaver, der skal løses i almen praksis, hvilket kræver, at der ændres på nogle strukturer hos de praktiserende læger.

I Aalborg er der dannet kvalitetsklynger blandt kommunens læger og lægehuse. Det handler om både at modtage borgerne fra regionens sygehuse, og om at sikre optimal behandling af egne klienter. Det handler ikke mindst om forskellige kvalitetsstandarder f.eks.:

  • Bruger jeg min praksis som forventet?
  • Hvad betyder noget for mine klienter?
  • Hvilken rolle har personalet?
  • Har vi en fælles holdning til forskellige situationer?
  • Har vi en fælles rutine i forskellige situationer?
  • Hvordan implementerer vi nye metoder?

I Aalborg er man, trods lokal lægemangel, lykkedes med en lang række forskellige tiltag i samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger. Det tilsammen er en af årsagerne til, at Aalborg kommune ligger ca. 40% under landsgennemsnittet for forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Aalborg Kommune har indgået aftaler med de praktiserende læger om f.eks. brug af akutsygeplejerskerne, besøg på plejecentre, og på akuttilbuddet. Det styres af et kommunalt-lægeligt udvalg bestående af de praktiserende læger og ledere fra forskellige afdelinger i kommunen. Herunder har man udviklet en lokalaftale vedrørende lægebetjening af Aalborg Kommunes akuttilbud.

Vor foredragsholder, Helle Aarup Skou, som er formand for den lokale kommunale PLO-organisation, spiller en central rolle. – I samarbejdets ånd er der lavet underliggende aftaler, som jævnligt evalueres. Det samme indtryk fik vi af samarbejdet i hendes eget lægehus. Aalborg Kommune og de erhvervsdrivende læger laver pragmatiske løsningsmodeller, som er tilpasset kapacitet og konsulentbistand samt krav til samarbejde og sammenhæng.

I Aalborg har man også faste læger tilknyttet plejehjemmene, og man har et indflytningsbesøg på plejehjem, således at borgeren og de pårørende føler sig trygge ved forandringen i borgerens liv. Der er etableret et mobilt rehabiliteringstilbud som kører rundt til de mindre byområder og sikrer genoptræning for KOL, hjerte og diabetes patienter, der kan have vanskeligt ved at transportere sig til de mere centralt beliggende sundhedstilbud i kommunen.

Det er meget vigtigt, at vi har for øje, at der mangler praktiserende læger. Således skal vi være åbne for den nye struktur i praksis med flere lægehuse med specialister, der nødvendigvis skal have kommunikationsmetoderne i højsæde. Man har udviklet en fælles samarbejdsmodel for at have en fælles forståelse for, hvad man kan forvente af hinanden. Formålet med samarbejdsmodellen er at sikre en bedre kommunikation mellem plejehjem, hjemmesygeplejersker og læger for at forbedre den sundhedsfaglige indsats og inspirere til en forbedret sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger.

Carl Aksel Kragh Sørensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.