Nyt lovforslag er uacceptabelt og helt ude i hampen!

Nyt lovforslag er uacceptabelt og helt ude i hampen!

Nedenstående debatindlæg kan også læses på Jyllands Postens netavis den 26. juli 2018,  og sæt gerne en debat i gang.

Således blev det også bragt af Aarhus Stiftstidende den 27. juli 2018:

Nyt lovforslag er uacceptabelt og helt ude i hampen! Sundheds- og Ældreministeriet har netop sendt det i høring henover sommeren. Det forringer vilkårene for ældre borgere som modtager hjemmehjælp. Lovforslaget vil fjerne kommunernes pligt til at lave en ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen” og udvander desuden ældrerådenes lovbestemte høringsmulighed.

Loven blev vedtaget i 2012, men Aarhus Kommune har aldrig haft en ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen” til høring, og derfor ej heller indskrevet den i kommunens handleplaner og kvalitetsstandarder. – Så lovforslaget passer helt sikkert godt ind i den udfoldede praksis.

Lovforslaget, som er en ændring til Serviceloven, har som undertitel ”Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen”. Som det er i dag har kommunen pligt til at lave en tilsynspolitik på området. Den er med til at fastsætte rammerne for tilsyn og kvalitetsniveauet i kommunen, som kommunen fastlægger i sine kvalitetsstandarder. – Kvalitetsstandarderne er det serviceniveau, kommunen tilbyder sine borgere, og de bliver revideret én gang årligt, blandt andet på baggrund af tilsynspolitikkerne og resultaterne fra årets tilsyn.

”Med den tiltænkte lovændring kan man få indtrykket af, at de kommunale tilsynspolitikker er overflødige, som de er i dag, men det er en helt forfejlet opfattelse”, siger landsformand for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, som fortsætter: ”Tilsynspolitikkerne er et særdeles væsentligt kvalitetsredskab, som blandt andet er med til at oplyse borgerne og medarbejderne i den kommunale hjemmepleje, ligesom de er med til at sikre bedre kvalitetsstandarder år efter år.”

 Demokratisk medindflydelse går tabt

Som det er i dag skal landets 98 ældreråd høres om kommunale tilsynspolitikker på ældreområdet. Dermed bidrager ældrerådene væsentligt til indholdet af de kommunale tilsyn samt den løbende justering af kvalitetsstandarderne, som kommunens borgere har krav på. Denne indflydelse fjernes, hvis lovforslaget vedtages.

”Ældrerådene er sat i verden for at rådgive kommunalbestyrelsen om alle sager, der har med ældre at gøre. En tilsynspolitik, der er medvirkende til at fastlægge kommunens serviceniveau over for kommunens ældre, er afgjort sådan en sag, og derfor forstår vi ikke intentionen med dette lovforslag. Vi ser lovforslaget som et stort tab af demokratisk medindflydelse for ældre og som problematisk for ældres retssikkerhed”. – Det er heller ikke værdigt.

Med venlig hilsen,

Carl Aksel Kragh Sørensen

Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd

Næstformand i Regionsældrerådet i Region Midt

Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.