Ældre, Bekymrende udvikling med mere Brugerbetaling

Mere og mere brugerbetaling for ældre.

Stadig flere, især ældre, bliver af helbredsmæssige årsager nødt til at tage ophold på en kommunal akutplads med brugerbetaling, fordi ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” indebærer, at behandlinger, som tidligere blev udført på sygehus uden brugerbetaling, nu i stigende omfang skal foregå i kommunerne. I langt de fleste kommuner er der brugerbetaling i forbindelse med ophold på akutplads, herunder for medicin, service og transport til og fra akutplads. Selve sygebehandlingen betaler patienten ikke for. 

Kommunerne løser opgaven med akutteams, akutpladser eller andre betegnelser. Men formålet er det samme uanset betegnelse: At forebygge indlæggelse på hospital, at afkorte hospitalsophold, og at den ældre kan klare sig i eget hjem.

Forskellen i organiseringen af den kommunale akutfunktion indebærer, at patienter som behandles af akutteam i eget hjem ikke har ekstra udgifter til ophold, service og transport, mens de patienter, som udskrives eller visiteres til akutplads på kommunal institution, har disse udgifter. Dvs. ulige vilkår afhængigt af, hvor man bor, og hvordan den enkelte kommune har valgt at organisere akutfunktionen.

Den løbende udvikling af nye behandlingsmetoder vil medføre, at mere vil kunne varetages i den kommunale akutfunktion. Dvs. at det kan forventes, at der i fremtiden bliver stadig flere patienter, som visiteres eller udskrives til en akutplads med brugerbetaling.

I ”Det nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen” er de kommunale akutpladser et alternativ til at være indlagt på hospital, hvor der ikke er brugerbetaling. Det er der derimod for de ældre patienter, som skal have ophold på en kommunal akutplads, fordi de ikke er færdigbehandlede.

I Danmark har vi fri og lige adgang til ophold og behandling på sygehus. Nu flyttes en del af sygebehandlingen ud i kommunerne og en del af regningen betales af ældre borgere. Det er ulige behandling af befolkningen og et brud på princippet om gratis sygebehandling.

Regionsældrerådet ser med bekymring på denne udvikling. Den bør stoppes.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.