Jeg har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi

Mine forventninger til fremtidens velfærdsteknologi er store. – Jeg kan så kun håbe på, at Aarhus Byråd har lige så store tanker, når sagen bliver behandlet i Byrådet.

Aarhus Byråd skal den 16. august 2017 tage stilling til, om man fortsat i 3 år frem vil støtte de igangværende aktiviteter. Som Ældrerådets repræsentant i Velfærds- og Frihedsteknologi er jeg ikke i tvivl om, at projekterne skal fortsætte.

Jeg har haft lejlighed til at følge udviklingen i DokkX, idet jeg er medlem af Styregruppen for aktiviteter i forbindelse med ”DokkX” og ”DokkX på tur”. Vi planlægger her de overordnede temaer for udstillingerne. Der er mange forslag i luften, ikke mindst fordi der er mange aktiviteter i støbeskeen.

Gennem CareWare præsentationsdagene får vi sammen med medarbejdere fra flere kommuner indblik i de enkelte produkter og den bredde, de dækker over. Vi får kendskab til firmaerne bag den rivende udvikling, som der foregår på dette område. Det handler både om danske og internationale firmaer, som villigt stiller deres produkter til udstilling og demonstration.

Som aarhusborger deltager jeg årligt i et ”CareWare borgerpanel”, som hvert forår på CareWare dagene udvælger 1 vinderprodukt ud af 70-80 produkter. Vore kriterier er:

 • om produktet medvirker til et selvstændigt og meningsfuldt liv
 • om produktet øger muligheden for deltagelse i sociale sammenhænge
 • om produktet er let at anvende
 • om produktet understøtter værdighed og ligeværdighed for brugeren

Der er således rigtig mange private større eller mindre danske eller udenlandske virksomheder, der kæmper om, først ideerne, og dernæst markedet. Det er ikke altid at efterspørgeselen er størst i Danmark. Alt for ofte skal et dansk firma accelerere i udlandet, før det bliver godkendt i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle forskellige produkter vist og demonstreret i DokkX, så vi som borgere i alle aldersklasser kan se, hvad der rører sig.

”DokkX på tur” er et glimrende tiltag, men borgerne ved for lidt om, hvad der foregår i den bus. Den indeholder 100-150 små produkter, som mere er hjælpemidler. Det er muligt låne et af produkterne i kort periode, men der må ikke sælges fra bussen. Man kan give adressen til salgsstedet, men det vigtigste er, at man får inspirationen ved at besøge bussen, når den befinder sig i lokalområdet.

Aarhus Kommune må ikke være sælger af produkterne, men den må inspirere sine borgere, og gennem borgerkonsulenter og plejehjemsmedarbejdere medvirke til at købe de bedst egnede teknologiske produkter eller hjælpemidler. Nogle produkter har et så stort marked, at købet skal foregå gennem indkøbsaftaler.

Det er også vigtigt at medarbejderne er dus med den velfærdsteknologi der anvendes. Hvis ikke medarbejderen tør bruge teknikken, ja, så tør borgeren heller ikke. Derfor er det vigtigt at medarbejderne er oplært i at anvende produkter og hjælpemidler rigtigt, således at borgeren opnår sin frihed til at klare sig selv og derved bevare sin selvstændighed. Her kunne jeg tænke mig at citere et kinesisk ordsprog:

 • Du hører det – og glemmer det
 • Du ser det – og forstår det
 • Du gør det – og har lært det

Vi ældre borgere har oplevet en rivende udvikling fra 1920 til i dag. I flæng kan nævnes:

 • Fra opvarmning med briketter eller koks til kommunal fjernvarme
 • Fra vandpumpe i gården til kommunal vandforsyning
 • Fra ”das” i baggården til skylletoilet
 • Fra spildevand i vandløb eller søer til kommunalt rensningsanlæg

Aarhus Kommune er storforbruger af velfærdsteknologiske løsninger. Derfor er det med glæde jeg læser at: ”Optimismen bobler i velfærdsteknologiens højborg i Aarhus”. Det må også fremgå af den evalueringsrapport, som der henvises til før Byrådsmødet den 16. august 2017. – Jeg kan undre mig højlydt over, at den ikke har været sendt til udtalelse i Ældrerådet.

Aarhus Kommune og Sundhed og Omsorg har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi og hjælpemidler af enhver art. Firmaerne, der skal udvikle og vedligeholde disse mange produkter, er i mange tilfælde i en startfase. Således har vi kun set deres 1. eller 2. generation af et produkt.

Alle hjælper med til at produktudvikle: borgere, medarbejdere og firmaer, derfor er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsætter sine innovationsprojekter med Frihedsteknologi, DokkX og ”DokkX på tur”.

Disse projekter er vejen til at frigive flere hænder til det primære plejearbejde hos hjemmeboende ældre, plejehjemsbeboere og til akutteam og korttidspladser.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.