Fokus på stemmerne ‘på kanten’

Kronik i Aarhus Stiftstidende den 29. september 2013. 

Forskellige befolkningsgrupper bruger ikke deres demokratiske ret til at stemme. Netop nu går landet i valgkamp på flere områder. De vigtige valg er ’Valg til Aarhus Byråd’ og ’Valg til regionsrådet i Region Midtjylland’ den 19. november 2013. – Men før disse valg er der valg til ’Brugerrådene’ på de knap 40 lokalcentre tirsdag den 5. november 2013. – Valgfesten starter med ’Valg til Ældrerådet i Aarhus Kommune’ i perioden 8. oktober til 25. oktober 2013. Til alle disse valg er det vigtigt, at vi får en højere stemmeprocent end tidligere. Til de vigtige valg til Aarhus Byråd og Region Midtjylland vil man gerne hæve stemmeprocenten fra godt 60 til 70 procent.

Fire grupper skal mobiliseres

Det viser sig, at der er fire kategorier, som især skal mobiliseres. Det er ’Unge borgere op til 25 år’, ’Borgere af anden etnisk herkomst’, ’Borgere i aldersklassen 40 til 49 år’ og ’Borgere der skal have en særlig hånd’.

Både ’Integrationsrådet’ og ’Aarhus Ungdoms Fællesråd’ planlægger initiativer flere steder i Aarhus Kommune. Det er virkelig vigtigt at få analyseret grundene til den svage valgdeltagelse fra flere befolkningsgrupper. Således deltager vi i en lokal gruppe, der specielt tager sig af borgere, der skal have en særlig hånd. – Nærmere betegnet ønsker vi at motivere Aarhus Kommunes socialt udsatte borgere til at stemme.

Stemmer på kanten

Vor gruppe er en del af det landsdækkende samarbejde, som hedder ’Stemmer på Kanten’. Det er et projekt, hvor frivillige borgere med kontakt til de socialt udsatte borgere går ud og motiverer disse medborgere til at bruge deres stemme. ’Stemmer på Kantens’ ambassadører vil bl.a. besøge væresteder, jobcentre, værtshuse og institutioner for at agitere for vigtigheden af at afgive sin stemme. Man vil også stemme dørklokker i boligområder med mange socialt udsatte borgere. Man vil besøge politiske partier for at klæde politikerne på med et principprogram, der forklarer om de socialt udsatte borgeres problemer. Så er det op til politikerne, om de vil lytte og gøre sig attraktive til at modtage stemmer fra denne befolkningsgruppe.

’Stemmer på Kanten’ vil tegne et billede af, hvilke udfordringer de socialt udsatte borgere har i hverdagen, og hvilke forandringer der skal til for at gøre det hele bare lidt bedre. Vi vil gerne vise politikerne, at denne gruppe virkelig har meninger, og at de har et budskab til den politiske dagsorden. ’Stemmer på Kanten’ er en upolitisk frivillig forening, der kæmper for de socialt udsatte medborgeres indflydelse.

Få på kontanthjælp stemmer

Vi ved at kun hver tredje kontanthjælpsmodtager stemmer i dag. Det giver et demokratisk underskud i samfundsudviklingen, og det har den konsekvens, at politikerne retter deres opmærksomhed mod andre mere aktive og ressource stærke vælgergrupper. Det giver let en underprioriteret indsats overfor dem, der er havnet på samfundets skyggeside. Således er sigtet at mobilisere de socialt udsatte i forbindelse med vore valg i oktober og november 2013. De socialt udsatte borgere har et underskud af styrke, så en valghandling synes uoverkommelig, samtidig med at de finder de politiske budskaber irrelevante og nytteløst uinteressante.

Historisk kampagne

Kampagnen er historisk, idet noget lignende endnu ikke har fundet sted i Danmark og i Aarhus. Vi værner meget om, at det er en upolitisk kampagne, for hvad den enkelte borger stemmer, er for os ligegyldigt, blot borgeren vælger at stemme. – Derfor, hvis man er politisk aktiv, så kan man ikke deltage i projektet. – Således er vor store opgave at udarbejde en offentlig tilgængelig drejebog med tips til, hvordan kandidaten i sin egen valgkamp kan nå denne vælgergruppe.

Vi har også aktiveret kendte kunstnere og skuespillere til at råbe de socialt udsatte borgere og deres støttepersoner op. Vi ved at socialt udsatte borgere har en gruppe af støttepersoner omkring sig.

Ensomme i sindet

Vi ved, at socialt udsatte borgere meget ofte er ensomme i sindet og derfor psykisk følsomme, og at kæledyr også spiller en stor rolle i deres hverdag. Derfor er det vigtigt, at skabe et aktivt nærmiljø omkring særlige grupper af hjemløse i varmestuer og suppekøkkener, således at også den gruppe af borgere ser et formål i at stemme til valgene. Vi kan også se at forholdene er meget forskellige fra kommune til kommune.

Vi ønsker, at kampagnen skal være med til at forandre, således at mange flere socialt udsatte ser et formål med at stemme til valgene. Der vil blive igangsat en upolitisk valgkamp med det ene formål, at få flere socialt udsatte borgere til møde op og afgive deres stemme på valgdagene. Der vil henvises til fællesture til valgstederne og der vil blive etableret folkekøkkener ved valgstederne. Alt sammen skal det motivere for at møde op og stemme til kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Også for alle over 60 år

Når vi tidligere skrev valgdagene, mener vi også valget til ’Ældrerådet i Aarhus Kommune’. Her er det vigtigt, at alle borgere over 60 år stemmer. Det er noget lettere at stemme til dette valg, fordi man kan stemme pr. brev, og har man PC adgang, kan man stemme digitalt. Valget til Ældrerådet er mere forsømt end valgene til kommunen og regionen. Til Ældrerådsvalget i 2009 lå stemmeprocenten på 33 %. Den vil vi gerne hæve til over 50 %. – Der er 25 kandidater at stemme på, og af disse skal der vælges 15 medlemmer. – Det er et upolitisk råd, der udelukkende behandler ældrepolitiske sager, og hovedopgaven er at rådgive Aarhus Byråd og i mindre stil at rådgive Region Midtjylland.

Abigail Sortberg, studerer til Socialrådgiver. abigails@live.dk

Chris Nunan, Cand. Mag., Bestyrelsesmedlem i ADHD Foreningen i Region Midtjylland Øst. Tcnunan@gmail.com

Carl Aksel Kragh Sørensen, Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune. caks@petersminde.dk og www.petersminde.dk

’Stemmer på Kanten’ i Aarhus Kommune: aarhus@stemmerpaakanten.dk og landsdækkende www.stemmerpaakanten.dk

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.