Ældreminister Thyra Frank i Viborg

Ældreminister Thyra Frank havde inviteret ældre- og seniorrådene i Region Midtjylland til møde på Best Western Golfhotel i Viborg den 24. august 2018. 

Der var inviteret 2-3 medlemmer fra de 19 kommuner, og der var ialt fremmødt ca. 60 deltagere til at høre på en veloplagt minister, der talte om sine mange oplevelser i ældreplejen dels på hendes eget plejehjem og mange andre plejehjem i landet. Ministeren havde fokus på: ” Værdighed i Ældreplejen, en hjertesag”. Det var meget spændende at høre om de forskellige oplevelser med ældre borgere. Det var især om meget svage borgere med svækket helbred og multihandicaps, at hendes historier handlede om. De grundlæggende værdier i regeringens ældrepolitik bygger på: Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed med medmenneskelighed i fokus og gode oplevelser samt en værdig afslutning på livet. – Bilederne viser Ældreministeren i funktion overfor de aktivt lyttende ældreråds- og seniorrådsmedlemmer.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål, som alle blev besvaret med stor præcision og medlevenhed. Jeg havde bl.a. 4 spørgsmål med fra Regionsældrerådets FU:

  1. Forskelligheden vedr. egenbetaling af akutpladser forstår vi ikke! Hvad vil ministeren gøre ved det?
  2. Er akutpladsers forskelligartede benævnelser tegn på omgåelse af loven? Loven hedder jo “Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, krav og anbefalinger!
  3. Fjernelse af loven om “Tilsynspolitik i hjemmeplejen” kan vi ikke gå ind for! Ministeren svarede her, at det er kun den årlige justering af tilsynspolitikken, der skal bortfalde. Det er ikke de lovbefalede tilsyn i hjemmeplejen, der falder bort.
  4. Hvad vil regeringen gøre ved den optrappede situation vedr. mangel på især SOSU-medarbejdere? Vi fik et langt svar, der mest handlede om at tale erhvervet op, og lønsituationen havde jo også rettet sig op ved de seneste lønaftaler.

De to første spørgsmål blev delvist besvaret. Vi afleverede konklusionen på den rapport, der var blevet lavet i foråret 2018, og der ville komme et mere klart svar, når ministeren havde konfereret med Sundhedsministeren.

Efterfølgende havde vi rundbordssamtaler om “Værdighed i ældreplejen”. Ved vort bord var vi 3 medlemmer fra Aarhus, 3 fra Silkeborg, 1 fra Struer. Vi skulle drøfte 4 emner og komme med skriftlige kommentarer til disse, som var:

  1. Styrkelse af ældres selvbestemmelse.
  2. Bedre plads til de pårørende.
  3. Adgang til fællesskabet for alle.
  4. Mere nærvær ved livets afslutning.

De var alle omtalt i hæftet, som vi fik udleveret “Værdighed i Ældreplejen, en hjertesag”. Dette hæfte på 28 sider er netop udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet. – Jeg fik nogle ekstra eksemplarer med til bl.a. Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.